Luận Văn Phân tích tác động của đòn bẩy lên lợi nhuận và rủi ro của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Delta

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Chương 1: TỔNG QUAN

  1 Cơ sở hình thành đề tài

  Ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với nguy cơ từ môi trường kinh doanh, và những trở ngại trong nội tại của doanh nghiệp trong việc hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi ích cho chủ sở hữu. Một trong những trở ngại đó chính là rủi ro.
  Rủi ro có thể mang tính tích cực hoặc tiêu cực, nhưng mặt tiêu cực thường được quan tâm hơn. Trong doanh nghiệp thường có hai loại rủi ro: rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.

  Rủi ro kinh doanh là rủi ro gắn liền với các hoạt động kinh doanh do không chắc chắn về doanh số và chi phí hoạt động. Mối quan tâm của nhà quản trị là ảnh hưởng của kết cấu chi phí (tỷ trọng giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi) đối với mức độ rủi ro kinh doanh, về khả năng tạo đủ doanh thu để đạt đến mức đủ tiền thanh toán các định phí trong sản xuất. Mặt khác, đầu tư vào chi phí cố định để gây ra sự thay đổi trong số lượng tiêu thụ nhằm khuếch đại sự thay đổi lợi nhuận (lỗ), khuếch đại rủi ro kinh doanh. Đó là ảnh hưởng của đòn bẩy hoạt động.

  Rủi ro tài chính là rủi ro biến động lợi nhuận trên vốn cổ phần kết hợp với rủi ro mất khả năng chi trả phát sinh từ việc sử dụng các nguồn tài trợ có chi phí cố định (nợ dài hạn và cổ phiếu ưu đãi) trong cơ cấu nguồn vốn. Tác động của chúng được gọi là đòn bẩy tài chính.

  Đòn bẩy như là công cụ để khuếch đại lực, biến một lực nhỏ thành một lực lớn hơn tác động vào vật thể cần dịch chuyển. Trong vật lý người ta dựa vào điểm tựa cố định để khuếch đại lực nhằm mục tiêu di chuyển một vật thể nào đó. Thuật ngữ “đòn bẩy” trong tài chính ám chỉ việc sử dụng chi phí cố định để gia tăng khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đòn bẩy trong tài chính là con dao hai lưỡi. Nếu hoạt động của doanh nghiệp tốt, đòn bẩy sẽ khuếch đại cái tốt lên gấp bội lần. Ngược lại, nếu hoạt động doanh nghiệp xấu thì đòn bẩy cũng khuếch đại cái xấu lên bội lần.

  Công ty được phân tích đang trong giai đoạn khởi đầu của chu kỳ kinh doanh, đây là giai đoạn biểu hiện rõ ràng mức độ cao của rủi ro kinh doanh.Vì vậy rủi ro tài chính đi kèm nên giữ càng thấp càng tốt nhằm tránh tác động tổng hợp cùng một lúc hai loại rủi ro lên tổng thể doanh nghiệp.Vấn đề đang quan tâm và cần xác định hiện nay là phân tích đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính ảnh hưởng như thế nào đến lợi nhuận và rủi ro, nên thay đổi tác động của chúng ra sao, để công ty kiểm soát được rủi ro tổng thể mà vẫn sử dụng chúng như công cụ tích cực để đạt được lợi nhuận kỳ vọng trên vốn cổ phần mong muốn, đưa ra những quyết định phù hợp liên quan nguồn vốn. Đó là lí do tôi chọn đề tài: “Phân tích tác động của đòn bẩy lên lợi nhuận và rủi ro của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Delta AGF”.

  2 Mục tiêu nghiên cứu

  Đo lường tác động của đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính của công ty.
  Đánh giá ảnh hưởng của hai đòn bẩy đến khả năng sinh lợi và rủi ro.
  Giải pháp tài trợ nhu cầu vốn tương lai hiệu quả, hạn chế rủi ro và nâng cao lợi nhuận trên vốn cổ phần.

  3 Nội dung nghiên cứu

  Phân tích mức độ ảnh hưởng khác nhau của đòn bẩy hoạt động lên lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT), rủi ro kinh doanh do đầu tư định phí thay đổi.
  Xem xét sự thay đổi qui mô tài trợ vốn có chi phí cố định tác động đến khả năng tạo lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) cũng như rủi ro nó tạo ra như thế nào.
  Dựa trên nhu cầu vốn để tài trợ cho các dự án tương lai, xây dựng nhiều phương án tài trợ với tỷ lệ nợ khác nhau. Phân tích mối quan hệ EBIT và EPS để có thể lựa chọn phương án tài trợ nhu cầu vốn tương lai thích hợp.
  Tổng hợp tác động đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính.

  4 Phương pháp nghiên cứu

  Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính, những thông tin qua trao đổi với những người có thẩm quyền quyết định và ảnh hưởng đến số liệu cần thu thập, để đảm bảo thông tin thu thập được chính xác, đầy đủ, và mang tính thực tiễn.
  Phương pháp xử lý số liệu: phân loại, tính toán số liệu để tìm ra các chỉ tiêu giải quyết vấn đề. Sau đó phân tích, lý luận, tổng hợp thông tin để đưa ra giải pháp và đề nghị.

  5 Phạm vi nghiên cứu

  Công ty chính thức đi vào hoạt động tháng 4/2007, với nhu cầu xác định mức độ rủi ro và khả năng tăng trưởng lợi nhuận tương lai như trên, nên sẽ tiến hành phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và tài trợ của công ty quý 3, quý 4 năm 2007. Đây là hai quý thể hiện rõ sự biến động của qui mô nợ vay.
  Hoạt động công ty có rất nhiều lĩnh vực nên ảnh hưởng đến lợi nhuận và rủi ro cũng có rất nhiều nhân tố. Ở đây chỉ xem xét tác động của hai loại đòn bẩy đến khả năng sinh lợi và rủi ro.


  ​ Chương 1: TỔNG QUAN . 1
  1 Cơ sở hình thành đề tài . 1
  2 Mục tiêu nghiên cứu 1
  3 Nội dung nghiên cứu 2
  4 Phương pháp nghiên cứu . 2
  5 Phạm vi nghiên cứu . 2
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3
  1 Khái niệm đòn bẩy và một số khái niệm cơ bản liên quan . 3
  1.1 Khái niệm đòn bẩy . 3
  1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan . 3
  2 Đòn bẩy hoạt động (Operating Leverage) . 5
  2.1 Đo lường tác động của đòn bẩy hoạt động 5
  2.2 Yếu tố tác động đòn bẩy hoạt động 6
  2.3 Vai trò của đòn bẩy hoạt động đối với rủi ro của doanh nghiệp 7
  2.4 Ý nghĩa và tác dụng của đòn bẩy hoạt động . 7
  3 Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage) . 7
  3.1 Đo lường tác động của đòn bẩy tài chính . 8
  3.2 Tác động đòn bẩy tài chính lên lợi nhuận và rủi ro 11
  4 Tổng hợp đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính . 14
  Chương 3: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG ĐÒN BẨY LÊN LỢI NHUẬN & RỦI RO CỦA CTY 16
  1 Giới thiệu chung về cty Delta AGF 16
  1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 16
  1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty 18
  1.3 Nhận xét chung: 21
  1.4 Những thuận lợi và khó khăn 21
  1.5 Mục tiêu của công ty 22
  2 Phân tích đòn bẩy hoạt động . 22
  2.1 Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo số dư đảm phí . 22
  2.2 Đo lường tác động của đòn bẩy hoạt động 24
  2.3 Yếu tố tác động đòn bẩy hoạt động của công ty 26
  2.4 Ý nghĩa và tác dụng của đòn bẩy hoạt động đối với công ty . 28
  3 Phân tích đòn bẩy tài chính 28
  3.1 Đo lường tác động của đòn bẩy tài chính . 28
  3.2 Tác động nợ vay lên tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần 34
  4 Phân tích đòn bẩy tổng hợp . 37
  5 Giải pháp cho kế hoạch tài trợ nhu cầu vốn tương lai . 38
  5.1 Xác định EBIT kỳ vọng 38
  5.2 Các mức vay nợ và chi phí sử dụng vốn vay 41
  5.3 Phân tích mối quan hệ EBIT - EPS . 43
  5.4 Đo lường rủi ro tài chính của các phương án tài trợ 48
  5.5 Mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro của các phương án tài trợ 49
  Chương 4: KẾT LUẬN . 53
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 54
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...