Luận Văn Phân tích hoạt động tín dụng và một số biện pháp nâng cao hoạt động tín dụng tại PGD Khánh Hưng – Ch

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .1
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2
  1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 2
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .4
  2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .4
  2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại .4
  2.1.2 Khái niệm tín dụng và tín dụng ngân hàng .4
  2.1.3 Chức năng tín dụng .6
  2.1.4 Vai trò của tín dụng .7
  2.1.5 Hình thức tín dụng .9
  2.1.6 Các vấn đề cơ bản trong việc cho vay .10
  2.1.7 Quy trình xét duyệt cho vay 13
  2.1.8 Một số khái niệm khác 14
  2.1.9 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng 14
  2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15
  2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu .15
  2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 16
  CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA PGD KHÁNH HƯNG – Chi nhánh NHNo & PTNT SÓC TRĂNG 17
  3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN .17
  3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC - CHỨC NĂNG CỦA TỪNG PHÒNG NGHIỆP VỤ 18
  3.2.1 Cơ cấu tổ chức .18
  3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng nghiệp vụ .19
  3.3 KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA 3 NĂM22
  3.4. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 25
  3.4.1 Thuận lợi .25
  3.4.2 Khó khăn .26
  3.5 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA PGD TRONG NĂM 2007 .27
  3.5.1 Mục tiêu định hướng hoạt động tín dụng năm 2007 .27
  3.5.2 Các giải pháp tín dụng .27 SVTH: Nguyễn Thị Ánh Thu 7 Lớp: Kế toán 01
  Luận văn tốt nghiệp GVHD : Ths Lê Phước Hương
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI PGD KHÁNH HƯNG 29
  4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG .29
  4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY 33
  4.2.1 Phân tích doanh số cho vay .36
  4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ .42
  4.2.3 Phân tích tình hình dư nợ 49
  4.2.4 Phân tích nợ quá hạn .55
  4.3 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG .59
  4.3.1 Dư nợ trên vốn huy động .59
  4.3.2 Hệ số thu nợ .60
  4.3.3 Nợ quá hạn trên tổng dư nợ .60
  4.3.4 Vòng quay vốn tín dụng 61
  4.4. MỘT SỐ THÀNH TỰU CỦA HỆ THỐNG NHNO & PTNT SÓC TRĂNG 61
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG .63
  5.1 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN 63
  5.2 VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÍN DỤNG .64
  5.3 HẠN CHẾ RỦI RO 65
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .67
  6.1 KẾT LUẬN 67
  6.2 KIẾN NGHỊ .68

  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  Như chúng ta đã biết, Việt Nam là một nước đang trong gian đoạn hội nhập và phát triển, đòi hỏi tất cả các ngành nghề cùng nhau cố gắng hoàn thiện vai trò của mình, nhằm thúc đẩy nền kinh tế tiến xa và cao hơn, để đuổi kịp các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới. Mặt khác, trong nền kinh tế hiện nay, một khi nước ta thiết lập các mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực, thì vốn là nhu cầu rất cần thiết cho mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là các tổ chức kinh tế và các doanh nghiệp. Một tổ chức kinh tế hay một doanh nghiệp muốn vươn lên đổi mới công nghệ, mở rộng hoạt động kinh doanh để có thể cạnh tranh và đứng vững trên thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài thì chìa khoá cho họ đạt được mục tiêu đó là vấn đề vốn. Vì vậy, nhu cầu về vốn đã trở nên hết sức cần thiết và đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết cho mọi thành phần kinh tế, mà Ngân hàng là một cầu nối quan trọng. Vì lẽ đó, Ngân hàng nước ta đã và đang có những bước đổi mới cho bộ mặt của mình. Để chứng minh nhận định đó, trong thời gian vừa qua, hệ thống Ngân hàng nước ta đã giữ được một vị trí quan trọng, chi phối đáng kể trong các hoạt động của các thành phần kinh tế.
  Cùng với sự phát triển của ngành ngân hàng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NHNo & PTNT), Phòng giao dịch (PGD) Khánh Hưng – Chi nhánh NHNo & PTNT Sóc Trăng đang hòa mình vào sự phát triển chung của nền kinh tế - xã hội và đã có những đóng góp không nhỏ trong những thành tựu kinh tế của địa phương, từng bước cải thiện đời sống của người dân ngày một hiện đại. Với tư cách, là người đi vay để cho vay thì việc bảo tồn vốn trên cơ sở có phát sinh lợi nhuận là hết sức quan trọng. Đó là yếu tố quyết định sự tồn tại và mở rộng quy mô của ngân hàng. Chính vì vậy, trong những năm qua PGD đã không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng đầu tư. Đồng thời, kịp thời phát hiện xử lý những biến cố xảy ra. Để từ đó có những biện pháp hữu hiệu nâng cao hoạt động tín dụng và hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất. Chính vì lẽ đó, nên em đã quyết định chọn đề tài: “Phân tích hoạt động tín dụng và một số biện pháp nâng cao hoạt động tín dụng tại PGD Khánh Hưng – Chi nhánh NHNo & PTNT Sóc Trăng” cho bài luận của mình.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...