Luận Văn Phân tích hiệu quả kinh doanh của dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Cần Thơ

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam trở
  thành thành viên thứ 150 của WTO. Sự kiện này đã đưa nước ta vào một sân chơi
  chung mang tính toàn cầu và nước ta đang từng bước hòa mình vào dòng chảy
  kinh tế thế giới đó, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại. Khi thương mại phát
  triển cũng đồng nghĩa với các mối quan hệ mua bán, trao đổi giao dịch ng ày càng
  nhiều. Các mối quan hệ này không chỉ gói gọn trong phạm vi quốc gia mà rộng
  khắp thế giới, nó tạo nên sự giao thương, hội nhập kinh tế giữa các quốc gia, các
  vùng, các khu vực và thế giới. Chính vì vậy, việc thanh toán sẽ ngày càng đa
  dạng và phức tạp hơn, khi đó vai trò trung gian thanh toán của các Ngân hàng
  Thương mại là hết sức quan trọng và cần thiết. Việc ra đời của các dịch vụ thanh
  toán không dùng tiền mặt (điển hình là thẻ thanh toán) đã góp phần cải thiện khả
  năng thanh toán giữa các doanh nghiệp nói riêng và cho cả nền kinh tế nói chung.
  Trong nền kinh tế thị trường sôi động như hiện nay, việc sử dụng thẻ thanh toán
  là một điều tất yếu, vì đây là một loại hình dịch vụ đa tiện ích giúp các chủ thể
  tham gia có thể tiết kiệm được chi phí và thời gian. Mặc dù thẻ thanh toán là một
  dịch vụ rất phổ biến trên thế giới nhưng nó chỉ mới được phát triển ở nước ta
  trong khoảng hơn chục năm trở lại đây và bắt đầu phát triển mạnh trong thời gian
  gần đây. Cùng với sự phát triển ốn định của nền kinh tế nước ta, thẻ thanh toán
  dần được người dân chấp nhận và sử dụng ngày càng nhiều bởi những tiện ích
  mà nó mang lại.
  Ngân hàng ngoại thương Việt Nam đã không ngừng phát triển các dịch vụ
  hiện có, đồng thời đưa vào sử dụng các dịch vụ thanh toán mới, hiện đại, tiện ích
  nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Dịch
  vụ thanh toán thẻ (ATM) là một trong những dịch vụ sẽ được Ngân hàng ưu tiên
  phát triển trong những năm tới, bởi tiềm năng và xu hướng sử dụng thẻ ATM của
  người tiêu dùng ngày càng nhiều. Việc phát hành thẻ ATM không những đem lại
  nhiều lợi ích cho người sử dụng mà còn giúp ngân hàng huy động được nguồn
  vốn nhàn rỗi dồi dào, làm tăng khả năng kinh doanh của chính ngân hàng. Do đó,
  “Phân tích hiệu quả kinh doanh của dịch vụ thẻ ATM tại ngân h àng ngoại thương
  chi nhánh Cần Thơ” là một việc cực kỳ quan trọng, nó giúp ta tìm ra những điểm
  mạnh cũng như những mặt còn hạn chế của hoạt động kinh doanh thẻ ATM tại
  ngân hàng. Bên cạnh đó, tìm ra những nhân tố ảnh hưởng, đồng thời đưa ra các
  giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của dịch vụ thẻ ATM nói
  riêng và của cả ngân hàng nói chung trong thời kỳ hội nhập kinh tế như hiện nay.


  MỤC LỤC
  
  Trang
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
  1.3.1. Không gian 2
  1.3.2. Thời gian 2
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu 3
  1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU . 3
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4
  2.1.1 Những vấn đề chung về thẻ ngân hàng . 4
  2.1.1.1 Khái niệm về thẻ ngân hàng 4
  2.1.1.2 Đặc điểm cấu tạo thẻ . 4
  2.1.1.3 Phân loại thẻ 4
  2.1.1.3.1 Theo đặc tính kỹ thuật . 4
  2.1.1.3.2 Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ . 5
  2.1.1.4 Các chủ thể tham gia vào hoạt động phát hành và thanh toán thẻ 6
  2.1.1.4.1 Ngân hàng phát hành thẻ . 6
  2.1.1.4.2 Chủ thẻ . 7
  2.1.1.4.3 Ngân hàng thanh toán 8
  2.1.1.4.4 Đơn vị chấp nhận thẻ . 8
  2.1.2 Quy trình phát hành và sử dụng thẻ thanh toán 9
  2.1.2.1 Quy trình phát hành thẻ . 9
  2.1.2.1 Quy trình thanh toán thẻ 12
  2.1.3 Khái quát về thẻ ATM . 15
  2.1.3.1 Khái niệm 15
  2.1.3.2 Một số loại thẻ thanh toán thông dụng ở Vietcombank Việt Nam 16

  2.1.3.2.1 Thẻ ghi nợ nội địa . 16
  2.1.3.2.2 Thẻ ghi nợ quốc tế 17
  2.1.3.2.3 Thẻ tín dụng quốc tế . 18
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 20
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 20
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG
  CHI NHÁNH CẦN THƠ . 23
  3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN . 23
  3.1.1 Giới thiệu Vietcombank Việt Nam . 23
  3.1.1.1 Lịch sử hình thành . 23
  3.1.1.2 Những thành tựu 24
  3.1.2 Giới thiệu Vietcombank chi nhánh Cần Thơ 26
  3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ 27
  3.2.1 Cơ cấu tổ chức, quản lý . 27
  3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ . 30
  3.3 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VCB
  CẦN THƠ . 32
  3.3.1 Nguồn vốn 33
  3.3.2 Sử dụng vốn 33
  3.3.3 Kinh doanh ngoại tệ . 34
  3.3.4 Kinh doanh thẻ . 34
  3.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VCB
  CẦN THƠ 35
  3.4.1 Thu nhập . 36
  3.4.2 Chi phí 37
  3.4.3 Lợi nhuận 37
  3.5 QUY TRÌNH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ THANH TOÁN
  ATM TẠI VCB CẦN THƠ . 38
  3.5.1 Quy trình phát hành thẻ 38
  3.5.2 Quy trình sử dụng và thanh toán thẻ 40
  3.6 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
  3.6.1 Thuận lợi . 41
  3.6.2 Khó khăn 42
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA DỊCH VỤ
  THẺ ATM TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ 44
  4.1 TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH THẺ ATM TẠI VCB CẦN THƠ 44
  4.1.1 Công tác phát hành thẻ . 44
  4.1.2 Tình hình phát hành thẻ theo địa bàn . 46
  4.1.3 Tình hình phát hành thẻ của các Ngân hàng trên địa bàn Cần Thơ . 47
  4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN THẺ ATM
  TẠI VCB CẦN THƠ . 48
  4.2.1 Tình hình thanh toán qua máy ATM . 48
  4.2.2 So sánh doanh số thanh toán thẻ Connect 24 và tín dụng quốc tế 51
  4.2.3 Số lượng giao dịch thực hiện qua hệ thống . 52
  4.2.4 Số phí thu từ dịch vụ thẻ . 54
  4.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  THẺ ATM TẠI VCB CẦN THƠ 55
  4.3.1 Yếu tố môi trường vĩ mô . 55
  4.3.1.1 Môi trường quốc tế 55
  4.3.1.2 Môi trường kinh tế 56
  4.3.1.3 Môi trường pháp lý 56
  4.3.1.4 Hạ tầng công nghệ - khoa học kỹ thuật . 57
  4.3.2 Yếu tố môi trường vi mô . 57
  4.3.2.1 Khách hàng 57
  4.3.2.2 Ngân hàng 58
  4.3.2.3 Đối thủ cạnh tranh . 61
  4.4 PHÂN TÍCH SWOT VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA
  NGÂN HÀNG TRONG TƯƠNG LAI . 62
  4.4.1 Phân tích SWOT 62
  4.4.1.1 Điểm mạnh 62
  4.4.1.2 Điểm yếu . 62
  4.4.1.3 Cơ hội 63
  4.4.1.4 Thách thức . 63
  4.4.1.5 Ma trận SWOT 64
  4.4.2 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ của Ngân hàng trong tương lai 65
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
  ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ ATM 67
  5.1 HẠN CHẾ - NGUYÊN NHÂN . 67
  5.2 GIẢI PHÁP 69
  5.2.1 Tăng số lượng máy ATM và các đơn vị chấp nhận thẻ 69
  5.2.2 Tăng các dịch vụ tiện ích trên máy ATM 69
  5.2.3 Phát triển các liên minh thẻ và thành lập hệ thống chuyển mạch thẻ
  thống nhất . 70
  5.2.4 Tăng tính bảo mật và an toàn cho thẻ thanh toán . 71
  5.2.5 Thực hiện tốt công tác khách hàng 72
  5.2.6 Nâng cao nghiệp vụ của nhân viên 73
  5.2.7 Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị 74
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 76
  6.1 KẾT LUẬN 76
  6.2 KIẾN NGHỊ . 77
  6.2.1 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước . 77
  6.2.2 Kiến nghị với VCB cần thơ . 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...