Báo Cáo Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Chương 1: GIỚI THIỆU

  1.1 Cơ sở hình thành.

  Sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) thì có thể nói nền kinh tế của nước ta đã có những bước phát triển nhất định, GDP đầu người tăng, xuất khẩu tăng, cơ sở hạ tầng cũng được nâng cấp .Chính phủ đã có những hỗ trợ cần thiết về vốn, nguồn nhân lực .cho các tỉnh, các huyện, các xã .Vì thế, đóng vai trò là đầu tàu của cả tỉnh - Thành phố Long Xuyên đã triển khai các dự án, các công trình và các hoạt động nhằm giúp người dân sống ổn định hơn. Qua đó, đã có rất nhiều hộ gia đình, các doanh nghiệp thành lập và mở rộng kinh doanh, nhu cầu về vốn của tỉnh nhà nói chung và Thành phố Long Xuyên nói riêng không ngừng tăng lên.Tuy nhiên hiện nay, thị trường vốn chưa phải là kênh phân bổ vốn có hiệu quả của nền kinh tế do đó vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế vẫn còn dựa vào nguồn vốn tín dụng của hệ thống Ngân hàng.

  Trong bối cảnh nền kinh tế xã hội hiện nay, vấn đề huy động vốn trong xã hội là rất nan giải cho các Ngân hàng và vấn đề cho vay sao cho phù hợp, thiết thực, đạt hiệu quả đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

  Để kinh doanh đạt hiệu quả mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra, Ngân hàng phải phân tích hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, vạch ra chiến lược phù hợp. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình kinh doanh sẽ giúp các Ngân hàng thương mại thấy rõ thực trạng kinh doanh hiện tại, xác định đầy đủ và đúng đắn các nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình hoạt động kinh doanh. Từ đó, có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng. Vì thế, đó là lý do chính em chọn đề tài " Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang".

  1.2. Mục tiêu nghiên cứu:

  1.2.1. Mục tiêu chung.

  Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang, nhằm phản ánh đúng thực trạng và thấy được những thuận lợi, khó khăn mà ngân hàng đang gặp phải, nhằm tìm ra các giải pháp hoàn thiện các hoạt động của Ngân hàng và để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng phù hợp với tình hình thực tế.

  1.2.2. Mục tiêu cụ thể:

  Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng và những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang.

  Trên cơ sở đánh giá thực trạng tín dụng của Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang, để đề ra những giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng và hạn chế rủi ro tín dụng.


  1.3.Phạm vi nghiên cứu:

  1.3.1 Không gian

  Đề tài chủ yếu phân tích hiệu quả tín dụng của ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh An Giang trên địa bàn tỉnh An Giang

  1.3.2 Thời gian

  Đề tài chỉ tập trung phân tích số liệu và tình hình hoạt động của ngân hàng trong vòng ba năm ( 2006-2008) .

  1.4.Đối tượng nghiên cứu :

  Nghiên cứu về hoạt động tín dụng mà đặc biệt là đi sâu vào tình hình cho vay, thu nợ, nợ xấu và huy động vốn của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang.

  1.5.Phương pháp nghiên cứu :

  1.5.1.Phương pháp thu thập số liệu

  Thu thập số liệu từ báo cáo tài chính của ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh An Giang về doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ cho vay, nợ quá hạn, kết quả hoạt động của ngân hàng qua ba năm (2006-2008).

  1.5.2.Phương pháp phân tích số liệu

  1.5.2.1. Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối : là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phân tích với kỳ gốc của chỉ tiêu kinh tế.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...