Luận Văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phầ n vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Trong điều kiện sản xuất và kinh doanh theo cơ chế thị trường, để tồn tại
  và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết cách kinh doanh, kinh doanh
  hiệu quả. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất và kinh doanh các doanh
  nghiệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử
  dụng các điều kiện sẵn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy các doanh
  nghiệp cần phải thường xuyên cân nhắc, soạn thảo và lựa chọn phương án sản
  xuất kinh doanh tối ưu và nắm được các nhân tố ảnh hưởng mức độ và xu hướng
  tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Điều này chỉ thực hiện trên cơ
  sở của phân tích kinh doanh.
  Mọi hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đều nằm trong thế tác động liên
  hoàn với nhau.Vì thế chỉ có tiến hành phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
  một cách toàn diện mới có thể giúp các doanh nghiệp đánh giá đầy đủ và sâu sắc
  kết quả kinh doanh của mình. Trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân của những thiếu
  sót đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và những tiềm năng chưa sử dụng.
  Đồng thời qua phân tích sâu sắc các nguyên nhân hoàn thành hay không hoàn
  thành các chỉ tiêu đó trong sự tác động lẫn nhau giữa chúng. Từ đó có thể đánh
  giá mặt mạnh, mặt yếu trong công tác quản lí doanh nghiệp. Phân tích hiệu quả
  hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp tìm ra các biện pháp sát thực để khắc
  phục thiếu sót, tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lí doanh nghiệp nhằm
  tận dụng mọi khả năng tiềm tàng vào quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao
  hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nền kinh tế càng phát triển những đòi hỏi về quản
  lí nền kinh tế không ngừng tăng lên. Để đáp ứng yêu cầu quản lí kinh doanh ngày
  càng cao và phức tạp, phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh được hoàn thành
  và ngày càng hoàn thiện.

  Xuất phát từ tầm quan trọng của việc phân tích hiệu quả hoạt động sản
  xuất kinh doanh nên em chọn nội dung “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh
  doanh tại công ty cổ phầ n vật liệu xây dựng Motilen Cần Thơ " làm đề tài tốt
  nghiệp.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...