Thạc Sĩ Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự thảo mãn của khách hàng khi mua hóa mỹ phẩm chăm sóc tóc

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

  1. Lý do nghiên cứu .1

  2. Mục tiêu nghiên cứu 2

  3. Đối tượng nghiên cứu 3

  4. Phương pháp nghiên cứu .3

  5. Ý nghĩa thực tiễn của đế tài .4

  6. Kết cấu của luận văn 4  CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

  2.1. Giới thiệu 5

  2.2. Định dạng người mua và những giai đoạn của quá trình thông qua quyết định mua

  sắm 5

  2.2.1. Định dạng người mua . .5

  2.2.1.1. Các vai trò đối với việc mua . .5

  2.2.1.2. Các dạng hành vi quyết định mua . 6

  2.2.2. Những giai đoạn của quá trình thông qua quyết định mua sắm . 6

  2.3. Sự thỏa mãn của khách hàng . .11

  2.3.1. Vì sao cần đo lường sự thỏa mãn của khách hàng 12

  2.3.2. Mục tiêu đo lường sự thỏa mãn của khách hàng 13

  2.4. Mong muốn của khách hàng . 14

  2.4.1. Phân loại mong muốn của khách hàng .15

  2.4.2. Mối quan hệ giữa mong muốn và sự thỏa mãn của khách hàng 16

  2.5. Mối quan hệ giữa sự thỏa mãn và sự chấp nhận dịch vụ 17

  2.6. Các nhân tố tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng khi mua HMPCST 18

  2.7. Tóm tắt 22  Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  3.1. Giới thiệu . .23

  3.2. Thiết kế nghiên cứu . .23

  3.2.1. Nghiên cứu khám phá 23

  3.2.2. Nghiên cứu chính thức .24

  3.2.3. Quy trình nghiên cứu .25

  3.3. Xây dựng thang đo 27

  3.3.1. Thang đo mức độ cảm nhận của khách hàng về chất lượng HMPCST .27

  3.3.2. Thang đo mức độ cảm nhận của khách hàng về giá cả HMPCST .28

  3.3.3. Thang đo mức độ cảm nhận của khách hàng về chủng loại . 29

  3.3.4. Thang đo mức độ cảm nhận của khách hàng về thái độ phục vụ . .30

  3.3.5. Thang đo mức độ cảm nhận của khách hàng về kênh phân phối . .30

  3.3.6. Thang đo mức độ cảm nhận của khách hàng về phương thức thanh toán . .31

  3.3.7. Thang đo mức độ cảm nhận của khách hàng về chương trình khuyến mại .32

  3.4. Tóm tắt 32  Chương 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC
  4.1. Giới thiệu 33

  4.2. Thông tin mẫu nghiên cứu 33

  4.3. Đánh giá độ tin cậy của thang đo và phân tích nhân tố 39

  4.3.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo . 39

  4.3.2. Phân tích nhân tố 40

  4.3.2.1. Phân tích nhân tố thang đo chất lượng . 41

  4.3.2.2. Phân tích nhân tố thang đo giá cả .42

  4.3.2.3. Phân tích nhân tố thang đo chủng loại . 43

  4.3.2.4. Phân tích nhân tố thang đo thái độ phục vụ . 44

  4.3.2.5. Phân tích nhân tố thang đo kênh phân phối . 44

  4.3.2.6. Phân tích nhân tố thang đo phương thức thanh toán 45

  4.3.2.7. Phân tích thang đo chương trình khuyến mãi .46

  4.4. Kiểm định mô hình lý thuyết 47

  4.5. Mức độ quan trọng của các nhân tố tác động vào sự thỏa mãn của khách hàng

  Hair salon khi mua HMPCST tại khu vực Tp.HCM 51

  4.6. Đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng khi mua HMPCST 53

  4.7. Phân tích sự khác biệt về mức độ cảm nhận của các đối tượng khách hàng 54

  4.8. Tóm tắt . 55  Chương 5. KẾT LUẬN

  5.1. Giới thiệu 57

  5.2. Kết quả chính 58

  5.3. Những gợi ý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh HMPCST 59

  5.3.1. Nghiên cứu và có biện pháp kiểm soát sự thỏa mãn của khách hàng thông

  qua các nhân tố tác động là việc cần thực hiện thường xuyên 59

  5.3.2. Phân tích mức độ quan trọng của từng nhân tố tác động vào sự thỏa mãn của khách hàng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hình thành chiến
  lược kinh doanh tiếp thị 61

  5.4. Những hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo . 62

  Tài liệu tham khảo . 63

  Phụ lục 1: Dàn bài thảo luận nhóm 64

  Phụ lục 2: Bảng câu hỏi nghiên cứu định lượng 66

  Phụ lục 3: Đánh giá độ tin cậy của các thang đo . 70

  Phụ lục 4: Phân tích nhân tố các thang đo . 78

  Phụ lục 5: Phân tích hồi quy tuyến tính bội . 85

  Phụ lục 6: Phân tích phương sai theo nhóm tuổi . 86

  Phụ lục 7: Phân tích phương sai theo nhóm doanh thu . 88
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...