Chuyên Đề Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động ở Công ty đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng - PIDI

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  Lời mở đầu 1
  Chương I: Vai trò của đội ngũ lao động và sự cần thiết nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trong doanh nghiệp 3
  I. Đội ngũ lao động trong doanh nghiệp 3
  1.Khái niệm đội ngũ 3
  2. Đội ngũ lao động trong doanh nghiệp 3
  2.1. Đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp 3
  2.1.1.Khái niệm độ ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp 3
  2.1.2. Đặc điểm lao động và vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp trong xu thế cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế 5
  2.1.2.1. Đặc điểm lao động của đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp 5
  2.1.2.2.Vai trò của đội ngũ cán bộ quản lý 5
  2.2. Đội ngũ lao động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 6
  2.2.1.Khái niệm 6
  2.2.2.Phân loại 7
  2.2.3. Đặc điểm đội ngũ lao động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 7
  II.Chất lượng đội ngũ lao động và các yếu tố ảnh hưởng 8
  1.Chất lượng đội ngũ lao động 8
  1.1.Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý 8
  1.1.1.Khái niệm chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp 8
  1.1.2.Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp 8
  1.1.2.1.Trình độ của cán bộ quản lý 8
  1.1.2.2.Kết quả thực hiện công việc của cán bộ quản lý 9
  1.1.2.3.Phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý 11
  1.2.Chất lượng đội ngũ lao động sản xuất kinh doanh 11
  1.2.1.Khái niệm 11
  1.2.2.Tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ lao động sản xuất – kinh doanh 2
  2.Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng đội ngũ lao động 13
  2.1.Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý 13
  2.1.1.Yếu tố về đào tạo và phát triển 13
  2.1.2.Yếu tố về tuyển dụng và lựa chọn cán bộ quản lý 14
  2.1.3.Yếu tố về tiền công,chế độ đãi ngộ, khen thưởng và kỷ luật 17
  2.2.Các yếu tố ảnh hưởng chất lượng đội ngũ lao động sản xuất – kinh doanh 18
  2.2.1.Yếu tố đào tạo lao động sản xuất - kinh doanh 18
  2.2.2.Yếu tố tiền công, chế độ đãi ngộ, khen thưởng và kỷ luật 23
  III.Sự cần thiết nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trong doanh nghiệp 25
  1. Đối với lao động quản lý 25
  2. Đối với lao động sản xuất – kinh doanh 25
  Chương II: Thực trạng đội ngũ lao động ở Công ty Đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng – PIDI 26
  I.Tổng quan về Công ty 26
  1.Giới thiệu chung về công ty 26
  2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty 28
  2.1.Chức năng 28
  2.2.Nhiệm vụ 28
  3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 29
  4.Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty 34
  II.Thực trạng chất lượng đội ngũ lao động ở Công ty Đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng – PIDI 37
  1.Tình hình về lao động và chất lượng lao động ở Công ty 37
  2. Đánh giá chung về chất lượng lao động ở Công ty 43
  3.Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ lao động ở Công ty 44
  3.1.Công tác đào tạo 44
  3.2.Công tác tuyển chọn nhân lực ở Công ty 45
  3.3.Tiền lương và chế độ đãi ngộ của Công ty 47
  3.3.1.Tiền lương cho người lao động 47
  3.3.2.Chế độ đãi ngộ 50
  Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động ở Công ty đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng – PIDI 52
  I.Yêu cầu nâng cao chất lượng lao động ở Công ty đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng – PIDI. 52
  1.Nhu cầu về lao động quản lý 52
  2.Nhu cầu về lao động sản xuất kinh doanh 53
  II.Các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động ở Công ty đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng – PIDI 54
  1. Đào tạo nhân lực 54
  1.1.Các định hướng trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gắn 1.2.Nội dung chính của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng – PIDI 55
  1.2.1.Xây dựng kế hoạch trung hạn và ngắn hạn về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 55
  1.2.2.Liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để đa dạng hóa các hình thức đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo chuẩn nâng cao chất lượng đào tạo. 56
  1.3.3.Xây dựng đội ngũ đầu đàn cơ sở 57
  1.2.4.Đào tạo đội ngũ kỹ sư trẻ,có năng lực chuyên môn làm lực lượng kế thừa cho nguồn nhân lực của Công ty. 57
  2.Tuyển chọn nhân lực ở Công ty 58
  3.Giải pháp về tiền lương 60
  4.Giải pháp tạo động lực tinh thần cho người lao động 61
  5.Một số giải pháp khác 61
  Kết luận 62
  Danh mục tài liệu tham khảo 63
  Phụ lục .64
  NẾU CÓ THẮC MẮC GÌ VỀ BÀI VIẾT BẠN LIÊN HỆ SỐ 01699421922
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...