Báo Cáo Một số ý kiến nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý của Công ty Dệt Vải Công Nghiệp Hà Nội

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý của Công ty Dệt Vải Công Nghiệp Hà Nội (84 trang)  MỤC LỤC​

  Lời nói đầu

  Phần I. Một số lý luận cơ bản về bộ máy tổ chức quản lý


  I. Khái niệm cơ bản về cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý doanh nghiệp

  1. Khái niệm về lao động quản lý

  2. Phân loại lao động quản lý

  3. Đặc điểm của lao động quản lý ảnh hưởng đến công tác tổ chức lao động khoa học

  II.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

  1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

  2. Các mối liên hệ trong cơ cấu

  3. Nguyên tắc xây dựng cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý

  III. Những hoạt động chủ yếu của bộ máy quản lý doanh nghiệp

  1. Lập kế hoạch

  2. Tổ chức

  3. Điều hành

  4. Kiểm tra

  5. Đánh giá


  Phần II. Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức quản lý ở công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội

  I. Sơ lược về quá trình hình thành phát triển của công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội (HAICATEX)

  1. Lịch sử hình thành của công ty

  2. Quá trình phát triển của công ty

  II. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội

  1. Mặt bằng sản xuất hoạt động kinh doanh của công ty

  2. Máy móc thiết bị

  3. Phương hướng và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2001

  III. Phân tích thực trạng cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý ở công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội

  1. Số lượng lao động ở công ty

  2. Cơ cấu lao động của công ty

  3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý tại công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội

  4. Chức năng, nhiệm vụ của ban giám đốc

  5. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban

  6. Đánh giá hiệu quả hoạt động lao động quản lý của công ty

  7. Đánh giá về tình hình thực hiện các chức năng nhiệm vụ của cán bộ quản lý trong công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội


  Phần III. Một số ý kiến cơ bản nhằm hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý tại công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội

  I. Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý tại công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội

  1. Tính tất yếu khách quan của việc hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý tại công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội

  2. Tóm lược nhược điểm của cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý hiện nay tại công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội

  II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý tại công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội

  1. Sử dụng cán bộ quản lý và xây dựng lại số lượng lao động tại công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội

  2. Xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các cấp quản lý của công ty dệt vải công nghiệp Hà Nội

  3. Các biện pháp khác

  4. Bồi dưỡng - nâng cao trình độ quản lý

  5. Hiệu quả của việc hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý

  Kết luận

  Tài liệu tham khảo
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...