Luận Văn Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ và tiến tới áp dụng hệ thống TQM tại công ty khá

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: Một số kiến nghị hoàn nhằm thiện chất lượng dịch vụ và tiến tới áp dụng hệ thống TQM tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên (96 trang)  MỤC LỤC​

  Lời nói đầu

  CHƯƠNGI: MỘT SỐ VẤN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN

  1.Dịch vụ

  1.1 Khái niệm về dịch vụ

  1.2 Đặc điểm của dịch vụ

  2.Giới thiệu khái niệm về chất lượng

  3.Chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ khách sạn

  3.1Khái niệm về chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ khách sạn

  3.2Các yếu tác động đến chất lượng dịch vụ khách sạn

  3.3Sự cần thiết phải quản lý chất lượng khách sạn

  4 Các biện pháp quản lý chất lượng dịch vụ khách sạn


  CHƯƠNG II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN

  1Khái quát chung

  2 Xem xét điều kiện bên trong của công ty

  2.1 Cơ sở vật chất

  2.2 Cơ cấu tổ chức

  2.3 Nguồn nhân lực

  2.4 Đào đạo và phát triển nguồn nhân lực

  2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2000-2001

  3 Đánh giá khả năng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện tại công ty khách sạn du lịch Kim Liên

  4 Thực trạng chất lượng dịch vụ của công ty


  CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ TIẾN TỚI ÁP DỤNG TQM TẠI CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN

  1 Phương hướng kinh doanh trong thời gian tới của công ty

  2 Một số kiến nghị về hoàn thiện chất lưọng dịch vụ

  2.1 Giải pháp về kĩ thuật

  2.2 Giải pháp về kinh tế

  2.3 Giải pháp về tâm lý

  3 Một số kiến nghị nhằm tiến tới áp dụng TQM tại công ty


  KẾT LUẬN

  Tài liệu tham khảo
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...