Luận Văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị Giáo dục I trong

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị Giáo dục I trong xu thế hội nhập (106 trang)  MỤC LỤC​

  Lời nói đầu

  chương I Lý luận chung về nguồn nhân lực và sử dụng nguồn nhân lực trong xu thế hội nhập.


  I. Khái niệm chung về nguồn nhân lực.

  1.Khái niệm chung về nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực.

  1.1. Khái niệm.

  1.2. Khái niệm quản lý nguồn nhân lực.

  2.Vai trò của nguồn nhân lực.

  3.Chức năng nhiệm vụ của nguồn nhân lực trong xu thế hội nhập.

  3.1. Xu thế hội nhập trong thời gian tới.

  3.2. Chức năng, nhiệm vụ của nguồn nhân lực trong xu thế hội nhập.

  II. Sử dụng nguồn nhân lực và một số chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực.

  1. Khái niệm về sử dụng nguồn nhân lực.

  2. Bồi dưỡng và tạo nguồn cho công tác sử dụng nguồn nhân lực.

  2.1.Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhà nước.

  2.3. Những khó khăn vướng mắc trong việc cung cấp nguồn nhân lực.

  3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

  3.1. Phương pháp xác định nguồn nhân lực.

  3.2. Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động.

  3.3. Phân tích năng suất lao động bình quân một lao động.

  III. Tính tất yếu của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

  1.Cơ hội và thách thức trong xu thế cạnh tranh hiện đại

  1.1. Cơ hội mới trong xu thế cạnh tranh hiện đại.

  1.2. Thách thức mới trong xu thế hội nhập.

  2. Tính khách quan của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

  2.1 Thực trạng số lượng và chất lượng nguồn nhân lực.

  2.2 Tình hình sử dụng nguồn nhân lực hiện có.

  3.Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực

  3.1. Giải pháp cho vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhà nước.

  3.2. Giải pháp cho công tác tuyển chọn nguồn nhân lực.

  3.3. Giải pháp cho vấn đề sử dụng nguồn nhân lực.

  3.4. Chế độ, chính sách đối với người lao động.


  Chương II Thực trạng công tác sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thiết bị giáo dục 1.

  I. Những nét chung về công ty thiết bị giáo dục 1.

  1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty.

  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.

  1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty.

  2. Loại hình sản suất kinh doanh của Công ty.

  2.1. Loại hình kinh doanh.

  2.2. Nhóm hàng.

  3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty thiết bị giáo dục I.

  3.1. Giám đốc và phó giám đốc Công ty.

  3.2. Các phòng ban chức năng.

  3.3. Các trung tâm.

  3.4. Các xưởng sản xuất.

  4.Đặc điểm kinh doanh và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây.

  4.1. Kết quả tiêu thụ hàng hóa.

  4.2. Phân tích chi phí kinh doanh.

  4.3 Phân tích tài chính của công ty.

  II. thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị giáo dục I.

  1.Cơ cấu lao động tại Công ty thiết bị giáo dục I.

  1.1 Cơ cấu theo vai trò và giới tính.

  1.2. Theo trình độ.

  1.3. Sự biến động theo tuổi.

  2. Thực trạng công tác nhân sự tại Công ty thiết bị giáo dục I.

  2.1Phân tích công việc.

  2.2 Công tác tuyển dụng nhân sự của Công ty.

  2.3 Công tác đào tạo và phát triển nhân sự.

  2.4. Việc đãi ngộ nhân sự.

  III. Đánh giá công tác sử dụng nguồn nhân lực taị công ty thiết bị giáo dục I.

  1. Những kết quả đạt được trong việc sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty.

  2. Những khó khăn tồn đọng trong việc sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty.

  2.1. Công tác tuyển dụng lao động.

  2.2. Công tác đào tạo và phát triển cán bộ công nhân viên trong Công ty.

  2.3. Đánh giá thực hiện công việc của người lao động.

  2.4. Công tác tiền lương trong Công ty.

  2.5. Quan hệ lao động.

  3.Thách thức trong công tác nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty thiết bị Giáo dục I.


  Chương III Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thiết bị giáo dục I

  I. Một số phương hướng chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thiết bị giáo dục I.

  1. Xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật.

  1.1. Những thuận lợi cở bản của cơ sở vật chất hiện tại.

  1.2. Khó khăn còn tồn đọng.

  1.3. Phương hướng xây dựng cơ sở vật chất tại Công ty trong thời gian trước mắt.

  2. Mở rộng thị phần và thị trường.

  2.1. Hoạt động mua hàng của Công ty.

  2.2. Hoạt động bán hàng của Công ty.

  2.3. Phương hướng hoạt động chính trong thời gian tới.

  3. Đổi mới công tác quản lý.

  3.1. Công tác hoạch định.

  3.2. Công tác tổ chức quản lý chung.

  II. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty thiết bị giáo dục I.

  1. Các giải pháp ngắn hạn.

  1.1. Giúp người lao động hoà nhập vào môi trường làm việc.

  1.2. Giải quyết tốt các mối quan hệ trong Công ty.

  1.3. Tạo ra bầu không khí, văn hoá tốt lành, kết hợp với làm việc nghỉ ngơi phù hợp.

  2. Các giải pháp trung hạn.

  2.1. Phân tích công việc.

  2.2. Đề bạt cán bộ quản lý một cách đúng đắn, vô tư, tạo cơ hội thăng tiến cho người có năng lực.

  2.3. Sắp xếp nguồn nhân lực một cách hợp lý.

  2.4. Tăng cường kỷ luật lao động trong công ty.

  3. Các giải pháp dài hạn.

  3.1. Có các chiến lược đào tạo nguồn nhân lực.

  3.2. Hoàn thiện công tác tuyển dụng.

  3.3. Hoàn thiện công tác trả lương và thưởng.

  III. Một số kiến nghị.

  1. Đối với bộ chủ quản.

  1.1. Nhà nước và bộ giáo dục và đào tạo, bộ công nghiệp cần hỗ trợ cho việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty thiết bị giáo dục I.

  1.2. Đối với Nhà nước.

  2. Đối với lãnh đạo Công ty.

  3.Đề xuất một số ý kiến.

  Kết luận

  Danh mục tài liệu tham khảo

  Mục lục
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...