Chuyên Đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Đầu tư và phát triển nhà

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  Lời nói đầu 1

  Chương I Tổng quan về Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 22 3

  1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 22

  1.1.Quá trình hình thành 3

  1.2.Quá trình phát triển của Công ty 3

  2.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty 7

  3.Một số đặc điểm kinh tế- kỹ thuật ảnh hưởng tới cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty 8

  3.1.Tính chất và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty 8

  3.2.Đặc điểm về sản phẩm 8

  3.3.Đặc điểm về quy trình thi công công trình 11

  3.4.Đặc điểm về thị trường 12

  3.5.Đặc điểm về lao động và máy móc thiết Bị 13

  3.5.1.Lực lượng lao động 13

  3.5.2.Đặc điểm về máy móc thiết bị 14

  Chương II Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 22 17

  1.Sự phân chia các chức năng quản trị của Công ty 17

  2.Cơ cấu tổ chức của Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 22 18

  2.1.Cơ cấu tổ chức sản xuất 18

  2.1.1.Bộ phận sản xuất 19

  2.1.2.Các bộ phận phục vụ sản xuất 19

  2.2.Phân tích bộ máy quản trị của Công ty 19

  2.2.1.Kiểu cơ cấu tổ chức quản trị mà Công ty đang áp dụng 21

  2.2.2.Phân tích tình hình tổ chức các Phòng ban chức năng và mối quan hệ công tác trong cơ cấu tổ chức của bộ máy quản trị của Công ty

  a.Phòng Tổ chức –Lao động- Tiền lương 21

  b.Phòng Hành chính quản trị 24

  c.Phòng Tài chính kế toán 25

  d.Phòng kế hoạch kinh doanh 27

  e.Phòng quản lý xây lắp 28

  f.Tổ bảo vệ 30

  3.Quan hệ giữa bộ máy quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh 31

  3.1.Về mặt kinh doanh 31

  3.2.Về mặt kinh tế –xã hội 34

  4.Phân cấp, phân quyền và uỷ quyền trong bộ máy quản trị 35

  4.1.Phân cấp trong bộ máy quản trị 35

  4.2.Phân quyền trong bộ máy quản trị 36

  4.3.Uỷ quyền trong bộ máy quản trị 38

  5.Đánh giá thực trạng tình hình tổ chức bộ máy quản trị của Công ty 38

  5.1.Những thành quả 38

  5.2.Một số tồn tại 40

  5.3.Những nguyên nhân của tồn tại trên 41

  Chương III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà nội số 22 42

  1.Sắp xếp và phân công lại nhiệm vụ của một số phòng ban 42

  1.1.Cơ sở đề ra biện pháp 42

  1.2.Phương thức tiến hành 42

  2.Hoàn thiện chế độ phân quyền, uỷ quyền và quyết định lại chức năng, nhiệm của Giám đốc và các Phó giám đốc 45

  2.1.Cơ sở lý luận 45

  2.2.Cơ sở thực tiễn 45

  2.3.Phương thức tiến hành 46

  3.Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản trị và của công nhân trong Công ty 49

  3.1.Cơ sở đề ra giải pháp 49

  3.2.Nội dung của giải pháp 50

  4.Tăng cường máy móc, thiết bị cho các phòng ban chức năng trong Công ty 51

  4.1.Cơ sở lý luận 51

  4.2.Phương thức tiến hành 51

  5.Xây dựng một văn bản cụ thể quy định tiêu chuẩn của các cán bộ quản trị các cấp 51

  Kết luận 57
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...