Luận Văn Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty kinh doanh và dịch

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty kinh doanh và dịch vụ nhà Hà Nội (80 trang)

  MỤC LỤC​
  Lời mở đầu
  chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân sự
  I- Quản trị nhân sự và vai trò của nó trong sự phát triển của doanh nghiệp.
  1. Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp khái niệm và tầm quan trọng.
  1.1 Khái niệm quản trị nhân sự.
  1.2 Mục tiêu của quản trị nhân sự.
  1.3 Tầm quan trọng của Quản trị nhân sự.
  2. Vai trò của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp.
  2.1 Vai trò của con người trong quá trình lao động, sản xuất.
  2.2 Vai trò của quản trị nhân sự trong hoạt động quản trị doanh nghiệp.
  2.3 Vai trò của quản trị nhân sự đối với sự phát triển của doanh nghiệp. 3. Nội dung cơ bản của quản trị nhân sự trong DN.
  3.1 Phân tích công việc.
  3.2 Hoạch định nhân sự.
  3.3 Tuyển dụng nhân sự.
  3.4 Đào tạo và phát triển nhân sự.
  3.5 Đánh giá và đãi ngộ nhân sự.
  II- Tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
  1. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự.
  2. Quá trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiêp.
  2.1 Chuẩn bị tuyển dụng.
  2.2 Thông báo tuyển dụng
  2.3 Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ.
  2.4 Phỏng vấn sơ bộ:
  2.5 Kiểm tra, trắc nghiệm.
  2.6 Phỏng vấn lần hai.
  2.7 Điều tra, xác minh lý lịch.
  2.8 Đánh giá.
  2.9 Quyết định tuyển dụng và khám sức khoẻ.
  2.10 Hội nhập người mới vào môi trường làm việc của công ty.
  III. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
  1. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài.
  2. Môi trường bên trong:

  chương II:thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty kinh doanh &dịch vụ nhà hà nội
  I. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty kinh doanh và dịch vụ nhà Hà Nội
  II. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của các phòng ban
  1. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
  1.1. Phòng tổ chức hành chính
  1.2. Phòng kế toán tài chính
  1.3. Phòng kế hoạch kỹ thuật
  1.4. Phòng quản lý dự án
  1.5. Phòng tư vấn dịch vụ
  2. Mối quan hệ giữa các phòng ban trong công ty
  3. Môi trường kinh doanh của công ty
  3.1.Tình hình phát triển trong nước và quốc tế
  3.2. Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế
  4. MôI trường kinh doanh bên trong của doanh nghiệp.
  4.1 Về nhân sự :
  4.2 TàI chính :
  III - Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong ba năm trở lại đây
  IV. Tình hình quản lý và sử dụng lao động của công ty
  1. Phân tích cơ cấu lao động
  1.1. Phân tích cơ cấu lao động trực tiếp và gián tiếp (theo bảng)
  1.2. Phân tích trình độ đội ngũ cán bộ trong công ty (theo bảng)
  1.3. Tỷ lệ nam nữ trong công ty ( theo biểu)
  V - Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự công ty kinh doanh dịnh vụ nhà hà nội
  1. Chuẩn bị tuyển dụng
  1.1 Điều động nội bộ (bổ nhiệm chức vụ).
  1.2 Tuyển dụng mới.
  2. Thông báo tuyển dụng.
  3. Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ.
  4. Phỏng vấn sơ bộ (vòng 1).
  4.1. Trước khi phỏng vấn.
  4.2 Phỏng vấn.
  5. Phỏng vấn lần hai (phỏng vấn sâu).
  5.1.Trước khi phỏng vấn.
  5.2. Phỏng vấn.
  5.3. Sau khi phỏng vấn.
  6. Điều tra, xác minh lý lịch.
  7. Đánh giá và quyết định tuyển dụng.
  8. Thử việc (Hội nhập người mới vào môi trường làm việc của công ty).
  V. đánh giá công tác tuyển dụng trong thời gian qua

  Chương III: Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng tại công ty kinh doanh và dịch vụ nhà hà nội.
  I. Phương hướng phát triển kinh doanh năm 2004 của công ty.
  1.Kế hoạch thực hiện cho năm 2004
  2. Một số giải pháp chủ yếu của công ty để hoàn thành kế hoạch đề ra:
  II. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân sự tại Công ty kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội.
  1. Kiến nghị đối với doanh nghiệp
  1.1. Các biện pháp trong việc thực hiện các bước tuyển dụng nhân sự tại công ty.
  1.2. Các biện pháp khác.
  2. Kiến nghị đối với nhànước
  Kết luận
  TàI liệu tham khảo
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...