Luận Văn Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty Cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty Cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu Hà Nội (102 trang)  MỤC LỤC​

  Lời mở đầu

  Chương I : một số vấn đề chung về chất lượng sản phẩm và quản trị chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp

  I. Một số vấn đề chung về chất sản phẩm

  1. Khái niệm về chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ

  2. Quá trình hình thành chất lượng sản phẩm

  3. Các loại chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ

  4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm

  5. Vai trò của việc nâng cao chất lượng sản phẩm

  II. Mối quan hệ giữa chất lượng chi phí và hiệu quả sử dụng

  III. Một số yếu tố ảnh hưởng dến chất lượng sản phẩm

  1. Nhân tố bên ngoài

  2. Nhân tố bên trong

  VI. Quản trị chất lượng trong Doanh nghiệp

  1. Khái niệm, thực chất, vai trò của quản trị chất lượng sản phẩm

  2. Nội dung chủ yếu của quản trị chất lượng

  2.1.Quản trị chất lượng trong khâu thiết kế

  2.2.Quản trị chất lượng trong khâu cung ứng

  2.3.Quản trị chất lượng trong khâu sản xuất

  2.4.Quản trị chất lượng trong khâu sau khi bán hàng

  V. Một số công cụ quản trị chất lượng

  1. Phiếu điều tra

  2. Biểu đồ Pareto

  3. Biểu đồ nhân quả

  4. Biểu đồ mật độ

  VI. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm

  1. Về phía Nhà nước

  2. Về phía Doanh nghiệp

  2.1.Những biện pháp kinh tế

  2.2.Những biện pháp tổ chức quản lý

  2.3.Những biện pháp kỹ thuật

  2.1.Những biện pháp giáo dục


  Chương II: Thực trạng chất lượng sản phẩm và công tác quản lý chất lượng sản phẩm ở công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu

  I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

  II. Đặc điểm của Công ty ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và công tác quản lý chất lượng

  1. Bộ máy tổ chức

  2. Tổng tài sản và nguồn hình thành tài sản

  3. Đặc điểm về sản phẩm và quá trình công nghệ chế tạo sản phẩm

  4. Đặc điểm về Nguyên Vật Liệu

  5. Đặc điểm về máy móc thiết bị

  6. Đặc điểm về lao động

  7. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ sản phẩm

  III. Kết quả sản xuất kinh doanh trong một vài năm gần đây và phương hướng phát triển kinh doanh trong một vài năm tới

  1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty một vài năm gần đây

  2. Phương hướng kế hoặch một vài năm tới

  IV. Thực trạng chất lượng sản phẩm và tình hình quản lý chất lượng sản phẩm của Công ty

  1. Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm của Công ty

  2. Thực trạng chất lượng sản phẩm của Công ty

  2.1.Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm của công ty

  2.2.Đặc điểm sản phẩm của Công ty

  2.3.So sánh sản phẩm thực hiện của Công ty với sản phẩm tiêu chuẩn

  2.4.So sánh sản phẩm của Công ty với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh

  2.5.So sánh sản phẩm của Công ty hiện nay với sản phẩm của Công ty trước đây

  2.6.ý kiến khách hàng về sản phẩm của Công ty

  2.7.Tình hình chất lượng sản phẩm qua các năm

  3. Thực trạng về công tác quản lý chất lượng ở Công ty

  3.1.Quản lý chất lượng trong khâu thiết kế

  3.2.Các biện pháp tổ chức, quản lý, bảo quản nguyên vật liệu

  3.3.Các biện pháp đổi mới trong thiết bị

  3.4.Các biện pháp nâng cao tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật cho người lao đông

  3.5.Các phương pháp và hình thức kiểm tra và bảo quản sản phẩm

  3.6.Các chính sách tiền lương, tiền thưởng liên quan đến chất lượng

  V. Đánh giá tổng quát tình hình chất lượng sản phẩm của Công ty

  1. Những thành tích đã đạt được

  2. Những tồn tại

  3. Nguyên nhân của những tồn tai trên


  Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu

  1. áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TQM trong công ty

  2. Nâng cao hơn nũa chất lượng đội ngũ quản lý và tay nghề công nhân

  3. Tăng cường công tác điều tra, nghiên cứu nhu cầu thị trường về chất lượng sản phẩm

  4. Đầu tư hoàn thiện máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ

  5. Chú ý đến chất lượng nguyên vật liệu

  6. Tăng cương công tác kiểm tra
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...