Luận Văn Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại công ty thu

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1:
  GIỚI THIỆU . 1
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 1
  1.2.1. Mục tiêu tổng quát 1
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 1
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1
  1.3.1. Không gian . 1
  1.3.2. Thời gian . 2
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu . 2
  1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 2
  CHƯƠNG 2
  PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 3
  2.1.1. Khái niệm, nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất
  và tính giá thành sản phẩm . 3
  2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5
  2.1.3. Tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành . 7
  2.1.4. Quy trình kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
  trong doanh nghiệp 22
  2.1.5. Các khoản thiệt hại trong sản xuất 22
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25
  2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu 25
  2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu . 26
  2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu 26
  8
  CHƯƠNG 3
  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM 27
  3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN TRE 27
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 27
  3.1.2. Lĩnh vực hoạt động và quy trình công nghệ . 27
  3.1.3. Cơ cấu tổ chức – quản lý của Công ty 29
  3.1.4. Khái quát kết quả sản xuất kinh của công ty
  trong 3 năm qua 2004, 2005, 2006 . 33
  3.1.5. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty . 35
  3.1.6. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới 36
  3.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TẠI CÔNG TY THUỐC LÁ BẾN TRE 37
  3.2.1. Đặc điểm tổ chức kế toán và tính giá thành sản phẩm 37
  3.2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 38
  3.2.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 42
  CHƯƠNG 4
  PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM 57
  4.1. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH GIÁ
  THÀNH SẢN PHẨM THỰC TẾ VÀ SO SÁNH CÁC QUÝ 57
  4.1.1. Sự biến động của Z đơn vị 57
  4.1.2. Sự biến động tổng sản lượng 58
  4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH
  GIÁ THÀNH THEO KHOẢN MỤC CHI PHÍ 60
  4.2.1. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch chi phí nguyên vật liệu
  trực tiếp . 60
  4.2.2. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch chi phí nhân công trực tiếp 63
  4.2.3. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch chi phí sản xuất chung . 63
  4.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THÀNH . 65
  4.3.1. Phân tích chung . 65
  9
  4.3.2. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình hạ thấp giá
  thành . 67
  CHƯƠNG 5
  MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 69
  5.1. Đối với khối lượng sản phẩm sản xuất 69
  5.2. Về cơ cấu sản phẩm . 69
  5.3. Về chi phí nguyên vật liệu 70
  CHƯƠNG 6
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72
  6.1. KẾT LUẬN . 72
  6.1.1. Nhận xét chung về công ty . 72
  6.1.2. Nhận xét về tổ chức công tác kế toán tại công ty . 72
  6.2. KIẾN NGHỊ 73
  6.2.1. Về phía công ty . 73
  6.1.2. Về phía nhà nước 73
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  Nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay đang phát triển khá sôi động.
  Các doanh nghiệp ngày càng có sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Mỗi
  doanh nghiệp tự tìm nhiều cách để phấn đấu đưa doanh nghiệp mình ngày càng
  phát triển và đứng vững trên thị trường trước sự cạnh tranh quyết liệt không chỉ
  với các doanh nghiệp khác trong nước mà còn phải đối đầu với các doanh nghiệp
  nước ngoài. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, sự cạnh tranh
  đó lại càng quyết liệt hơn. Để các doanh nghiệp này nâng cao tính cạnh tranh,
  một trong những biện pháp giúp doanh nghiệp có thể đứng vững trên thị trường
  là phải làm sao tạo ra được sản phẩm có chất lượng và giá cả hợp lí. Giá thành là
  một vấn đề rất quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. Vì thế, lựa chọn
  một phương pháp tính giá thành hợp lý là điều rất quan trọng, cũng như việc làm
  thế nào để hạ giá thành trong khi chất lượng sản phẩm không bị giảm sút là việc
  cần phải được các doanh nghiệp tìm hiểu và nghiên cứu để đảm bảo sự tồn tại và
  phát triển trong thời kỳ kinh tế thị trường hiện nay.
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục tiêu tổng quát
  Nghiên cứu phương pháp tính cũng như cách hạch toán giá thành tại công
  ty thuốc lá Bến Tre. Tìm ra những nguyên nhân tăng giảm chi phí của công ty.
  Từ đó, đề ra các biện pháp hạ giá thành sản phẩm của công ty.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Tập hợp các loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thuốc lá
  - Nắm vững cách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  - Phân tích tình hình thực hiện các khoản mục chi phí so với kế hoạch.
  - Tìm biện pháp hạ giá thành sản phẩm.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...