Thạc Sĩ Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Sở Giao Dị

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BCTC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP.HCM . 3
  1.1 Hệ thống báo cáo tài chính tại Việt Nam . 3

  1.1.1 Mục đích của báo cáo tài chính 3

  1.1.2 Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính . 4

  1.1.3 Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp . 5

  1.1.3.1 Báo cáo tài chính năm 5

  1.1.3.2 Báo cáo tài chính giữa niên độ 5

  1.1.4 Nguyên tắc lập và trình bày BCTC . 6

  1.2 Công ty niêm yết . 7

  1.2.1 Khái niệm công ty niêm yết . 7

  1.2.2 Vai trò của công ty niêm yết 8

  1.2.3 Tiêu chuẩn niêm yết của các công ty niêm yết tại SGDCK TP.HCM 9

  1.2.3.1 Tiêu chuẩn định lượng . 9

  1.2.3.2 Tiêu chuẩn định tính 9

  1.2.4 Tiêu chuẩn niêm yết tại một số TTCK lớn trên thế giới 10

  1.2.4.1 Thị trường chứng khoán Hồng Kông . 10

  1.2.4.2 Thị trường chứng khoán Lon don 13

  1.2.4.3 Thị trường chứng khoán Singapore . 13

  1.2.4.4 Thị trường chứng khoán Mỹ 14

  1.3 Công bố thông tin trên BCTC của các công ty niêm yết . 15

  1.3.1 Yêu cầu thực hiện công bố thông tin 15

  1.3.2 Công bố thông tin của công ty niêm yết 16

  1.3.2.1 Tổ chức niêm yết công bố thông tin định kỳ . 16

  1.3.2.2 Tổ chức niêm yết công bố thông tin bất thường . 18

  1.3.2.3 Tổ chức niêm yết công bố thông tin theo yêu cầu 19

  1.3.2.4 Công bố thông tin về giao dịch của cổ đông nội bộ . 19

  1.4 Phân tích các báo cáo tài chính 20

  1.4.1 Tầm quan trọng của phân tích các hệ số tài chính . 20

  1.4.2 Công thức tính các hệ số tài chính . 21

  1.4.2.1 Các chỉ số về khả năng thanh toán 21

  1.4.2.2 Các chỉ số hoạt động . 22

  1.4.2.3 Các chỉ số nợ của công ty . 23

  1.4.2.4 Các chỉ số về khả năng sinh lời . 24

  1.4.2.5 Chỉ số đánh giá thu nhập 24

  Kết luận chương 1 . 25

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC TRÌNH BÀY, CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP.HCM 27
  2.1 Lịch sử hình thành Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM 27

  2.2 đặc điểm các công ty niêm yết hiện nay 28

  2.2.1 Thực trạng công ty niêm yết đến thời ựiểm 31/12/2007 28

  2.2.2 Phân loại công ty niêm yết 29

  2.2.2.1 Theo thời gian lên sàn . 29

  2.2.2.2 Theo ngành nghề . 30

  2.2.2.3 Theo cơ cấu vốn 31

  2.3 Vận dụng chế độ báo cáo tài chính giai đoạn từ lúc hình thành SGDCK TP.HCM đến nay 31
  2.4 Quản lý của nhà nước ựối với việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam 32
  2.5 Thực trạng thông tin trình bày trên các BCTC của các công ty niêm yết tại

  SGDCK TP.HCM đến 31/12/2007 34

  2.5.1 đánh giá thực trạng chung cung cấp thông tin BCTC của các công ty niêm yết . 34
  2.5.1.1 Báo cáo tài chính năm 2007 34

  2.5.1.2 Báo cáo tài chính tóm tắt 2007 35

  2.5.1.3 Báo cáo tài chính giữa niên độ (quý 3/2007) . 36

  2.5.1.4 Báo cáo tài chính tóm tắt giữa niên độ (quý 3/2007) . 37

  2.5.2 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp năm 2007 . 39

  2.5.3 Phân tích các chỉ tiêu tài chính của một số công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch

  Chứng Khoán TP.HCM . 40

  Khảo sát 1: CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang 42

  Khảo sát 2: CTCP Dược Hậu Giang . 43

  Khảo sát 3: CTCP Cao Su Hòa Bình 44

  Khảo sát 4: CTCP Phát Triển Nhà Thủ đức 46

  Khảo sát 5: CTCP Cáp và Vật liệu viễn thông . 47

  2.5.3.1 Các hệ số về khả năng sinh lời 48

  2.5.3.2 Chỉ tiêu ựánh giá thu nhập 52

  2.6 Những ảnh hưởng của việc trình bày và công bố thông tin BCTC các công ty niêm yết hiện nay đối với nhà đầu tư . 54
  2.7 Các mặt tích cực và hạn chế của việc quản lý và công bố thông tin BCTC của các công ty niêm yết hiện nay . 56
  2.7.1 Các mặt tích cực 56

  2.7.2 Các mặt hạn chế 58

  Kết luận chương 2 . 60

  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN VIỆC TRÌNH BÀY VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SGDCK TP.HCM . 61
  3.1 Hướng hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin BCTC . 61

  3.2 Giải pháp hoàn thiện công bố thông tin . 62

  3.2.1 Hoàn thiện thông tin trên website của SGDCK TP.HCM 62

  3.2.2 Hoàn thiện, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin TTCK Việt Nam 63

  3.3 Giải pháp hoàn thiện các báo cáo tài chính . 64

  3.3.1 Hoàn thiện mẫu biểu báo cáo . 64

  3.3.1.1 Bổ sung một số chỉ tiêu trên BCđKT . 64

  3.3.1.2 BCđKT tóm tắt . 64

  3.3.1.3 BCKQHđKD tóm tắt 65

  3.3.1.4 Báo cáo thường niên . 67

  3.3.2 Hoàn thiện nội dung thông tin liên quan đến báo cáo . 67

  3.3.2.1 Hệ số giá trên thu nhập (P/E) 67

  3.3.2.2 Chỉ số P/E bình quân theo ngành 69

  3.3.2.3 BCTC bằng tiếng Anh . 70

  3.4 Giải pháp đối với Nhà nước 72

  3.5 Giải pháp đối với công ty niêm yết . 73

  3.6 Giải pháp đối với công ty kiểm toán 79

  3.7 Giải pháp đối với các trường đào tạo chứng khoán 82

  Kết luận chương 3 . 82

  KẾT LUẬN . 84

  TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN PHỤ LỤC
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...