Chuyên Đề Hoàn thiện tổ chức và quản lý lao động ở Công ty TNHH Du lịch và thương mại Bảo Trung ODC

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Mục Lục​ ​ 198312693" Hà nội 05/2008. 1
  198312694" Phần mở đầu. 2
  198312695" Chương I 3
  198312696" Những vấn đề chung về quản lý lao động ở các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ 3
  198312697" I. lao động và đặc điểm lao động trong các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ. 3
  198312698" 1. Một số các khái niệm về lao động và đặc điểm lao động trong các DNTM 3
  198312699" 2. Phân loại lao động ở các DNTM, Dịch vụ. 5
  198312700" II. Nội dung tổ chức và quản lý lao động ở các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ. 7
  198312701" 1.Việc làm , định mức lao động , nội quy lao động và tổ chức lao động. 7
  198312702" 2. Hoạch định tài nguyên nhân sự. 8
  198312703" 3. Tuyển dụng và sắp xếp lao động. 8
  198312704" 4. Huấn luyện ( Đào tạo ) và phát triển lao động. 10
  198312705" 5. Đãi ngộ lao động ( Sự quan tâm đến người lao động ) 11
  198312706" III. Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức và quản lý lao động ở các DNTM, Dịch vụ. 12
  198312707" 1. Quy mô kinh doanh của doanh nghiệp thương mại 12
  198312708" 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại 13
  198312709" 3. Mạng lưới kinh doanh của DNTM . 13
  198312710" 4. Hiệu quả kinh doanh của DNTM . 14
  198312711" Chương II 16
  198312712" Thực trạng tổ chức quản lý lao động. 16
  198312713" hiện nay ở Công ty TNHH Du lịch và thương mại Bảo Trung ODC 16
  198312714" I. Đặc điểm lao động và cơ cấu lao động ở Công ty TNHH Du lịch và thương mại Bảo Trung ODC. 16
  198312715" Giới thiệu chung:. 16
  198312716" Công ty TNHH Du lịch và thương mại Bảo Trung ODC 16
  198312717" Số 63 - Đường Trúc Bạch – Hà Nội. 16
  198312718" 1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 16
  198312719" 2.Thực trạng việc quản lý, sắp xếp và sử dụng lao động tại Công ty. 25
  198312720" Sơ đồ 2: Mô hình quản lý nhân lực tại bộ phận bảo vệ. 26
  198312721" II. Phân tích tổ chức quản lý lao động hiện nay ở Công ty TNHH Du lịch và thương mại Bảo Trung ODC. 31
  198312722" 1.Về chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với lao động trong công ty. 32
  198312723" 2. Về tổ chức tiền lương. 33
  198312724" 3. Quản lý lao động bằng biện pháp hành chính. 34
  198312725" 4. Công tác tuyển chọn lao động tại Công ty. 35
  198312726" 5. Công tác đào tạo và phát triển đội ngũ lao động. 36
  198312727" III. Đánh giá chung về công tác tổ chức và quản lý lao động ở Công ty TNHH Du lịch và thương mại Bảo Trung ODC 37
  198312728" 1.Về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Công ty. 37
  198312729" 2. Đánh giá thực trạng việc sử dụng lao động tại Công ty. 38
  198312730" Chương III 41
  198312731" hoàn thiện tổ chức quản lý lao động ở Công ty TNHH Du lịch và thương mại Bảo Trung ODC. 41
  198312732" I. Phương hướng phát triển của Công ty TNHH Du lịch và thương mại Bảo Trung ODC trong thời gian tới và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý lao động ở Công ty. 41
  198312733" 1.Phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới 41
  198312734" Công ty TNHH Du lịch và thương mại Bảo Trung ODC đang từng bước phát triển và đi lên. Mặc dù vậy, Công ty vẫn còn tồn tại không ít những khó khăn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực vượt bậc và tận dụng tối đa những lợi thế sẵn có, đồng thời hạn chế, từng bước khắc phục những tồn tại để đưa Công ty phát triển đi lên. 41
  198312735" 2.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức quản lý lao động. 41
  198312736" II.Phương hướng, biện pháp hoàn thiện tổ chức và quản lý lao động ở Công ty TNHH Du lịch và thương mại Bảo Trung ODC. 43
  198312737" 1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức. 43
  198312738" 2. Đổi mới công tác tuyển chọn lao động. 44
  198312739" 4.Cải tiến công tác tiền lương. 47
  198312740" III. Điều kiện tiền đề để thực hiện các biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động ở Công ty TNHH Du lịch và thương mại Bảo Trung ODC. 49
  198312741" 1. Về cơ cấu tổ chức. 49
  198312742" 2.Về công tác tuyển chọn lao động. 50
  198312743" 3.Về công tác đào tạo lao động. 51
  198312744" 4.Về công tác tài chính, chế độ chính sách của Nhà nước. 51
  198312745" Kết luận. 53
  198312746" Tài liệu tham khảo. 55
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...