Chuyên Đề Hoàn thiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty TNHH Kim khí Thăng Long đến

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  BẢNG KÍ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT
  LỜI MỞ ĐẦU 6
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 8
  1.1 Tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng 8
  1.1 .1 Chất lượng và đặc điểm của chất lượng 8
  1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng 9
  1.1.2.1 Nhóm yếu tố môi trường bên ngoài: 9
  1.1.2.2 Nhóm yếu tố bên trong doanh nghiệp (Mô hình quy tắc 4M) 11
  1.1.3 Quản lý chất lượng 13
  1.1.3.1 Khái niệm 13
  1.1.3.2 Các giai đoạn phát triển của quản lý chất lượng 13
  1.2 Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 16
  1.2.1 Khái niệm 16
  1.2.2 Phạm vi áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 17
  1.2.3 Nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 18
  1.2.4 Nội dung quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 21
  1.2.4.1 Hệ thống các văn bản, tài liệu, hồ sơ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 21
  1.2.4.2 Trách nhiệm của lãnh đạo 22
  1.2.4.3 Quản lý nguồn lực 23
  1.2.4.4 Các quy trình tạo ra sản phẩm – dịch vụ 24
  1.2.4.5 Đo lường, phân tích và cải tiến chất lượng 26

  1.2.5 Những điều kiện để áp dụng thành công quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 28
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 TẠICÔNG TY TNHH KIM KHÍ THĂNG LONG 31
  2.1 Những nét khái quát về công ty TNHH Kim khí Thăng Long 31
  2.1.1Thông tin doanh nghiệp 31
  2.1.1.1 Giới thiệu về tổ chức 31
  2.1.1.2 Ngành nghề kinh doanh 31
  2.1.1.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 32
  2.1.2 Một số đặc điểm kinh tế - kĩ thuật tại công ty TNHH Kim khí Thăng Long 29
  2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất ở công ty TNHH Kim khí Thăng Long 29
  2.1.2.2 Đặc điểm về công nghệ sản xuất 29
  2.1.2.3 Đặc điểm về yếu tố đầu vào 30
  2.1.2.4 Đặc điểm về thị trường và đối thủ cạnh tranh của công ty 31
  2.2 Thực trạng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại công ty TNHH Kim Khí Thăng Long 33
  2.2.1 Phân tích thực trạng chất lượng sản phẩm 33
  2.2.1.1Thực trạng chất lượng nhóm sản phẩm gia dụng phục vụ nội địa 33
  2.2.1.2 Thực trạng chất lượng nhóm sản phẩm chi tiết ôtô, xe máy và chi tiết cho các ngành công nghiệp 34
  2.2.1.3 Thực trạng chất lượng nhóm sản phẩm xuất khẩu 35
  2.2.2 Phân tích thực trạng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại công ty TNHH Kim khí Thăng Long 37

  2.2.2.1 Mục tiêu áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại công ty TNHH Kim Khí Thăng Long 37
  2.2.2.2 Thực trạng hệ thống các văn bản, tài liệu hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại công ty TNHH Kim Khí Thăng Long 38
  2.2.2.3 Thực trạng về trách nhiệm lãnh đạo tại công ty TNHH Kim Khí Thăng Long 40
  2.2.2.4 Thực trạng về quản lý nguồn lực tại công ty TNHH Kim Khí Thăng Long 41
  2.2.2.5 Thực trạng về các quy trình tạo ra sản phẩm – dịch vụ tại công ty TNHH Kim Khí Thăng Long 42
  2.2.2.6 Thực trạng về đo lường, phân tích và cải tiến chất lượng tại công ty TNHH Kim Khí Thăng Long 48
  2.2.2 Một số đánh giá chung về công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại công ty TNHH Kim khí Thăng Long 49
  2.2.3.1 Những thành tích đạt được sau khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại công ty KKTL 49
  2.2.3.2 Những tồn tại hạn chế về chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại công ty 50
  2.2.3.3 Những nguyên nhân gây ra các hạn chế trong quản lý chất lượng tại công ty 51
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000 TẠI CÔNG TY TNHH KIM KHÍ THĂNG LONG 56
  3.1 Phương hướng hoàn thiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại công ty TNHH Kim khí Thăng Long: 56
  3.2 Kiến nghị một số giải pháp để hoàn thiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tạo công ty TNHH Kim Khí Thăng Long. 59

  3.2.1 Tạo điều kiện cho đội ngũ lãnh đạo phát huy được hiệu quả quản lý của mình 59
  3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty 60
  3.2.3 Tăng cường công tác đánh giá nội bộ 61
  3.2.4 Tích hợp một số công cụ quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý chất lượng tại công ty. 62
  3.2.5 Cải tiến, đổi mới máy móc trang thiết bị phục vụ sản xuất 67
  3.2.6 Hiện đại hóa hệ thống lưu trữ, trao đổi thông tin và ứng dụng linh hoạt, sáng tạo vào hoạt động của công ty. 67
  3.2.7 Đảm bảo nguồn nguyên vật liệu cung ứng cho hoạt động của công ty một cách lâu dài, ổn định và đạt chất lượng cao 68
  3.3 Những điều kiện cần thiết để thực hiện các giải pháp 69
  3.3.1 Sự cam kết của lãnh đạo đối với việc thực hiện chính sách chất lượng 69
  3.3.2 Các quy tắc cần đảm bảo thực hiện để áp dụng quản lý chất chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 có hiệu quả 69
  3.3.3 Về phía Nhà nước 72
  KẾT LUẬN 73
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84
  PHỤ LỤC
  Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số 01699421922
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...