Thạc Sĩ Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính khách hàng tại sở giao dịch ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỞ ĐẦU

  1. Sự cần thiết của đề tài

  Có thể nói trong thời đại ngày nay, ngân hàng thương mại (NHTM) đã trở thành tổ chức tài chính quan trọng bậc nhất, không thể thiếu đối với nền kinh tế mỗi quốc gia. Ở Việt Nam hiện nay, sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế thị trường đặt ra yêu cầu và cũng là động lực thúc đẩy cho sự phát triển của hệ thống NHTM. Thời gian qua, hệ thống NHTM Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, các NHTM Việt Nam dù phát triển đến đâu thì hoạt động đem lại thu nhập chính vẫn là hoạt động tín dụng. Và trong quá trình cấp tín dụng cho khách hàng, các ngân hàng luôn phải đối mặt với nguy cơ xảy ra rủi ro tín dụng. Rủi ro tín dụng có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau và một thực tế là ngân hàng không thể loại trừ hoàn toàn rủi ro tín dụng mà chỉ có thể đề phòng, hạn chế nó. Vậy nên, vấn đề mà các NHTM hiện nay quan tâm là làm thế nào để hoạt động tín dụng có thể mạng lại lợi nhuận cao nhất cho ngân hàng với mức rủi ro thấp nhất. Có rất nhiều biện pháp được sử dụng để hạn chế và phòng ngừa rủi ro tín dụng như lựa chọn khách hàng mục tiêu, trích lập quĩ dự phòng rủi ro Trong đó nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng thông qua hoạt động phân tích tài chính khách hàng được sử dụng tại các NHTM trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, phân tích tài chính khách hàng là vấn đề đòi hỏi cấp thiết trên cả phương diện lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay đối với hệ thống ngân hàng thương mại. Xuất phát từ thực tế này và vấn đề cấp thiết tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, em quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính khách hàng tại sở giao dịch ngân hàng Ngoại thương Việt Nam” làm đề tài viết luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế.

  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:

  - Nghiên cứu lý luận chung về phân tích tài chính khách hàng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại
  - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động công tác phân tích tài chính khách hàng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
  - Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện phân tích tài chính khách hàng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

  - Đối tượng nghiên cứu: Công tác phân tích tài chính khách hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
  - Phạm vi nghiên cứu: Tập trung vào phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp tại Sở giao dịch ngân hàng Ngoại thương Việt nam từ năm 2006 đến năm 2009.
  4. Phương pháp nghiên cứu đề tài

  Dựa vào lý thuyết về phân tích tài chính khách hàng và tình hình phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cùng với các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
  3. Kết cấu luận văn

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn được trình bày thành 3 chương:

  Chương 1: Lý luận chung về hoạt động phân tích tài chính khách hàng của Ngân hàng thương mại

  Chương 2: Thực trạng hoạt động phân tích tài chính khách hàng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính khách hàng tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam  MỤC LỤC  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

  MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG TẠI NHTM . 3
  1.1 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại. . 3

  1.1.1. Những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại 3

  1.1.2 Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại: . 6

  1 2. Nội dung PTTCKH của ngân hàng thương mại 11

  1.2.1. Khái niệm và vị trí của PTTCKH trong quy trình tín dụng. . 11

  1.2.2.Vai trò của PTTCKH trong hoạt động tín dụng. . 12

  1.2.3 Nguyên tắc và phương pháp PTTCKH khách hàng . 17

  1.2.4 Quy trình PTTCKH. . 22

  1.2.5. Nội dung PTTCKH. . 28

  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động PTTCKH khách hàng . 35

  1.3.1. Nhân tố thuộc chủ quan. . 35

  1.3.2. Nhân tố khách quan. . 37

  2.1 Tổng quan về SGD NHNTVN . 39

  2.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của SGD NH TMCP NTVN. 39
  2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh. . 41

  2.2. Thực trạng công tác PTTCKH Tại SGD 45

  2.2.1 Phương pháp áp dụng: . 45

  2.2.2 Quy trình PTTCKH. . 45

  2.2.3 Nội dung PTTCKH. 46

  2.3 Đánh giá kết quả công tác PTTCKH tại SGD. . 57  2.3.1 Kết quả đạt được. . 57

  2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân. . 59

  2.3.2.1 Hạn chế 59

  2.2.4 Nguyên nhân . 61

  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG PTTCKH KHÁCH HÀNG SGD NHNT VN 65
  3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng tại SGD NHNTVN. . 65

  3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động PTTCKHKH TẠI SGD 67

  3.2.1 Giải pháp nguồn nhân lực . 67

  3.2.2 Giải pháp hoàn thiện nội dung PTTCKH 69

  3.2.3 Giải pháp về thông tin PTTCKH . 70

  3.2.4 Các giải pháp khác . 77

  3.3 Một số kiến nghị . 77

  3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 77

  3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 80

  3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan 81

  KẾT LUẬN
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...