Luận Văn Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty Thương mại và Dịch vụ Lữ hành Tân Việt

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC​ 261161732" MỞ ĐẦU 3
  261161733" NỘI DUNG . 6
  261161734" Chương 1: Cơ sơ lý luẬn 6
  261161735" 1.1. Kinh doanh lữ hành. 6
  261161736" 1.1.1. Khái niệm 6
  261161737" 1.1.2. Đặc điểm nguồn khách. 6
  261161738" 1.1.3. Hệ thống sản phẩm, dịch vụ trong kinh doanh lữ hành. 7
  261161739" 1.1.4. Quy trình kinh doanh lữ hành. 10
  261161740" 1.2. Lý luận về chăm sóc khách hàng trong kinh doanh lữ hành. 12
  261161741" 1.2.1. Khái niệm cơ bản. 12
  261161742" 1.2.2. Xu hướng tâm lý khách hàng hiện đại 13
  261161743" 1.2.3. Khái niệm chăm sóc khách hàng. 14
  261161744" 1.2.4. Quy trình của hoạt động chăm sóc khách hàng. 17
  261161745" 1.2.5. Nguyên tắc về hoạt động chăm sóc khách hàng. 20
  261161746" 1.2.6. Các phương tiện hỗ trợ hoạt động chăm sóc khách hàng. 23
  261161747" 1.2.7. Lợi ích của hoạt động chăm sóc khách hàng. 25
  261161748" Chương 2. 27261161749" ThỰc trẠng hoẠt đỘng cỦa Công Ty THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LỮ HÀNH TÂN VIỆT 27
  261161750" 2.1. Giới thiệu công ty. 27
  261161751" 2.1.1. Lịch sử hình thành. 27
  261161752" 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và đặc điểm lao động. 27
  261161753" 2.1.3. Nguồn vốn và cơ sở vật chất kỹ thuật 31
  261161754" 2.1.4. Hoạt động cơ bản. 32
  261161755" 2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh. 34
  261161756" 2.2. Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty. 35
  261161757" Chương 3. 261161758" Hoàn thiỆn hoẠt đỘng chăm sóc khách hàng đẠt hiỆu quẢ trong kinh doanh lỮ hành 43
  261161759" 3.1. Tầm nhìn chiến lược và quan điểm kinh doanh của ban lãnh đạo. 43
  261161760" 3.2. Hoàn thiện công tác quản lý tổ chức. 44
  261161761" 3.2.1. Xây dựng chuẩn quy trình. 44
  261161762" 3.2.2. Tuyển mộ tuyển chọn nhân viên. 45
  261161763" 3.2.3. Chế độ lương thưởng. 46
  261161764" 3.2.4. Quản lý nhân viên. 46
  261161765" 3.3. Đào tạo hoàn thiện quá trình tác nghiệp của nhân viên trong công ty. 47
  261161766" 3.3.1. Kỹ năng giao tiếp để hiểu khách hàng. 47
  261161767" 3.3.2. Chăm sóc khách hàng qua điện thoại 48
  261161768" 3.3.3. Kỹ năng lắng nghe có hiệu quả. 49
  261161769" 3.3.4. Hiểu thêm về cơn giận. 50
  261161770" 3.3.5. Kỹ năng thuyết phục khách hàng. 51
  261161771" 3.3.6. Chân dung người làm dịch vụ khách hàng. 53
  261161772" 3.4. Cơ sở vật chất 55
  261161773" KẾT LUẬN 56
  261161774" Tài liệu tham khảo. 57
  261161775" Phụ lục . 58
  261161776" Giấy xác nhận thực tập. 60
  261161777" Nhận xét của giáo viên hướng dẫn. 61
  261161778" Nhận xét của giáo viên phản biện. 62

   

  Các file đính kèm:

Đang tải...