Chuyên Đề Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty CP Công trình Đường sắt theo tiêu chuẩn ISO 9001:

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  Lời mở đầu 1

  Chương I: Chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 3

  I. Các khái niệm cơ bản. 3

  1. Chất lượng sản phẩm 3

  2. Quản lý chất lượng 5

  2.1. Khái niệm về quản lý chất lượng 5

  2.2. Vai trò của quản lý chất lượng 8

  2.3. Các nguyên tắc của quản lý chất lượng 9

  2.4. Các đặc điểm của quản lý chất lượng 11

  3. Hệ thống quản lý chất lượng 13

  3.1. Khái niệm về hệ thống quản lý chất lượng 13

  3.2. Vai trò của hệ thống quản lý chất lượng 13

  3.3. Yêu cầu trong xây dựng và lựa chọn hệ thống quản lý chất lượng 14

  II. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 14

  1. Sự hình thành và phát triển của bộ ISO 9000 14

  2. Nội dung cơ bản của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2000 15

  3. Đặc điểm của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 16

  4. Các bước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 tại doanh nghiệp 17

  5. Tầm quan trọng của việc áp dụng ISO 9000 18

  5.1. Lý do để doanh nghiệp áp dụng ISO 9000 18

  5.2. Các lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 19

  5.3. Những khó khăn, thử thách và giải pháp trong việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 20

  6. Quy trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9000 23

  6.1. Sơ đồ các bước để áp dụng ISO 9000 vào các doanh nghiệp Việt Nam 23

  6.2. Tổ chức nguồn lực và xây dựng kế hoạch 25

  6.3. Các bước công việc cụ thể 25

  Chương II: Thực trạng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt 28

  I. Tổng quan về Công ty 28

  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 28

  1.1. Tên Công ty 28

  1.2. Trụ sở và phạm vi hoạt động 28

  1.3. Tư cách pháp nhân 28

  2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty 29

  3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 30

  II. Giới thiệu về hệ thống chất lượng của Công ty 33

  1. Sổ tay chất lượng 33

  2. Chính sách, mục tiêu chất lượng của Công ty 34

  2.1. Chính sách chất lượng của Công ty 34

  2.2. Mục tiêu chất lượng năm 2008 của Công ty 35

  3. Cấu trúc hệ thống quản lý chất lựợng 36

  3.1. Mô hình hệ thống quản lý chất lượng của Công ty 36

  3.2. Phạm vi áp dụng và những yêu cầu loại trừ 36

  4. Phân công trách nhiệm, quyền hạn trong Công ty 37

  4.1. Trách nhiệm lãnh đạo 37

  4.1.1. Hội đồng quản trị 37

  4.1.2. Tổng giám đốc 37

  4.1.3. Ban kiểm soát 37

  4.1.4. Đại diện của Lãnh đạo về chất lượng 38

  4.1.5. Ban Quản lý chất lượng 38

  4.1.6. Phòng Dự án 38

  4.1.7. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh 39

  4.1.8. Phòng Kỹ thuật – Công nghệ 39

  4.1.9. Phòng Tài chính – Kế toán 39

  4.1.10. Phòng Vật tư 39

  4.1.11. Phòng Thiết bị 40

  4.1.12. Phòng Thí nghiệm – Khảo sát 40

  4.1.13. Văn phòng tổng hợp 40

  4.1.14. Trạm y tế 40

  4.1.15. Phòng Quản lý dự án 40

  4.2. Xem xét của lãnh đạo 41

  4.3. Thiết lập hệ thống trao đổi thông tin 42

  5. Quản lý nguồn lực 42

  5.1. Quản lý nguồn lực, tuyển dụng, đào tạo huấn luyện và quản lý trình độ nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân viên 42

  5.2. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh 44

  5.3. Đảm bảo điều kiện môi trường làm việc và các điều kiện an toàn 44

  6. Thực hiện quá trình tạo sản phẩm và cung ứng 45

  6.1. Lập kế hoạch thực hiện quá trình 45

  6.2. Quá trình liên quan đến khách hàng 45

  6.2.1. Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng 46

  6.2.2. Giữ mối liên hệ thông tin với khách hàng 46

  6.3. Thiết kế và kiểm soát thiết kế, triển khai thiết kế 47

  6.3.1. Thông tin đầu vào, việc chuẩn bị và triển khai thiết kế 47

  6.3.2. Quá trình thiết kế và kết quả đầu ra của thiết kế 47

  6.3.3. Triển khai thiết kế và kiểm tra sự phù hợp của thiết kế. 48

  6.3.4. Hoàn chỉnh và ban hành thiết kế để chính thức đưa vào sản xuất. 48

  6.3.5. Xem xét và sửa đổi thiết kế 48

  6.4. Kiểm soát quá trình mua vật tư nguyên liệu 48

  6.5. Kiểm soát quá trình sản xuất và thi công 49

  6.5.1. Kiểm soát quá trình 49

  6.5.2. Xác nhận tính bảo đảm của các công đoạn có yêu cầu đặc biệt 49

  6.5.3. Nhận biết và xác định nguồn gốc sản phẩm 50

  6.5.4. Kiểm soát tài sản khách hàng 50

  6.5.5. Bảo toàn sản phẩm 50

  6.6. Kiểm soát dụng cụ đo lường, giám sát. 51

  7. Đo lường, phân tích và cải tiến 51

  7.1. Nguyên tắc chung 51

  7.2. Thu thập, phân tích dữ liệu về sự thỏa mãn khách hàng 51

  7.3. Đánh giá nội bộ 52

  7.4. Giám sát, đo lường các thông số quá trình 52

  7.5. Theo dõi và đo lường sản phẩm 52

  7.6. Nhận biết và xử lý sản phẩm không phù hợp 53

  7.7. Phân tích dữ liệu 53

  7.8. Hoạt động cải tiến 53

  7.9. Hành động khắc phục phòng ngừa 54

  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của Công ty 55

  I. Sự cần thiết phải áp dụng ISO 9000 vào các doanh nghiệp Việt Nam 55

  1. Doanh nghiệp Việt Nam với ISO 9000 55

  2. Lợi ích trước mắt và lâu dài của các doanh nghiệp khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 56

  II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty CP Công trình đường sắt 57

  1. Nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm của các doanh nghiệp đã áp dụng thành công tiêu chuẩn ISO 9000 57

  2. Tăng cường tuyên truyền phổ biến nội dung, tác dụng về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 cho cán bộ công nhân viên trong Công ty 58

  3. Tăng cường sự tham gia và cam kết của lãnh đạo 59

  4. Áp dụng linh hoạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 60

  5. Thực hiện chính sách hợp tác song đôi của ISO 61

  III. Các kiến nghị đối với Nhà nước về chính sách quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp trong ngành Đường sắt tại Việt Nam. 61

  1. Nguyên tắc quản lý chất lượng của Nhà nước 62

  2 . Hoạt động hoạch định chất lượng của Nhà nước 63

  Kết luận 66

  Danh mục tài liệu tham khảo 68
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...