Luận Văn Hoàn thiện công tác tổ chức và xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại Công t

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: Hoàn thiện công tác tổ chức và xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (76 trang)  MỤC LỤC​

  Danh mục các chữ viết tắt

  Lời mở đầu


  Chương I. Lý luận chung về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập

  I. khái quát về kiểm toán độc lập

  1. Khái niệm kiểm toán, kiểm toán độc lập

  1.1- Định nghĩa chung về kiểm toán

  1.2- Khái niệm kiểm toán độc lập

  2. ý nghĩa của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước Việt Nam.

  3. Hoạt động, trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức kiểm toán độc lập ở Việt Nam

  3.1- Các dịch vụ cung cấp của các tổ chức kiểm toán độc lập

  3.2-Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức kiểm toán độc lập

  II. Chất lượng kiểm toán và hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập

  1. Khái niệm, các quan điểm về chất lượng kiểm toán

  1.1 - Thế nào là chất lượng

  1.2 - Các quan điểm về chất lượng kiểm toán

  1.3 - Khái niệm chất lượng kiểm toán

  1.4 - Các tiêu thức đánh giá chất lượng kiểm toán

  2. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập

  2.1 - Khái niệm kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập

  2.2 - Một số đặc điểm cơ bản trong công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập

  2.3 - Những lợi ích do hoạt động kiểm toán độc lập mang lại

  III. Công tác tổ chức xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng của bản thân các tổ chức kiểm toán độc lập 20

  1. Kiểm soát chất lượng một cuộc kiểm toán

  2. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán nói chung của Công ty kiểm toán

  2.1 - Đánh giá lựa chọn khách hàng

  2.2 - Kiểm soát chất lượng các hồ sơ kiểm toán

  2.3 - Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng

  2.4 - Trang thiết bị phục vụ công tác kiểm toán

  IV. Công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán từ bên ngoài (Ngoại kiểm)

  1. Tiêu chuẩn và nguyên tắc kiểm soát chất lượng kiểm toán

  2. Nội dung kiểm soát chất lượng kiểm toán

  3. Quy trình và phương pháp kiểm soát chất lượng kiểm toán

  4. Tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập ở các nước trên thế giới

  4.1 - Lựa chọn tổ chức để kiểm tra

  4.2 - Chủ thể kiểm tra

  4.3 - Quyền hạn và nghĩa vụ của đơn vị bị kiểm tra

  4.4 - Đặc điểm kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập từ bên ngoài tại các Công ty đa chi nhánh


  Chương II Thực trạng công tác tổ chức xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại AASC

  I. Khái quát về AASC

  1. Lịch sử hình thành và phát triển

  2. Đặc điểm tình hình hoạt động kinh doanh

  3. Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động

  3.1 - Hệ thống phòng ban

  3.2 - Tổ chức phân công, phân nhiệm

  4. Một số yếu tố khách quan ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán tại AASC

  II. Thực trạng công tác tổ chức xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng tại AASC

  1. Kiểm soát chất lượng đối với một cuộc kiểm toán

  1.1 - Kiểm soát trước kiểm toán

  1.2 - Kiểm soát trong khi thực hiện kiểm toán

  1.3 - Kiểm soát sau khi thực hiện kiểm toán

  2. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán nói chung của toàn Công ty

  2.1 - Kiểm soát hồ sơ kiểm toán

  2.2 - Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng

  2.3 - Công tác tuyển dụng và đào tạo

  2.4 - Trang thiết bị phục vụ công tác kiểm toán


  Chương III Những phương hướng nhằm hoàn thiện công tác tổ chức xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại AASC 62

  I. Một số nhận xét về tổ chức xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại AASC

  1. Ưu điểm của hệ thống kiểm soát chất lượng

  2. Nhược điểm của hệ thống kiểm soát chất lượng

  II. Một số phương hướng nhằm hoàn thiện công tác tổ chức xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại AASC 64

  1. Đối với kiểm soát chất lượng mỗi cuộc kiểm toán

  1.1 - Phương hướng

  1.2 - Kiến nghị

  2. Đối với kiểm soát hồ sơ kiểm toán

  2.1 - Phương hướng

  2.2 - Kiến nghị


  Chương IV Một số giải pháp nhằm hoàn thiện xây dựng cơ chế kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập tại Việt Nam

  I. Khái quát về thực trạng hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập tại Việt Nam

  1. Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài tổ chức kiểm toán độc lập

  (Ngoại kiểm)

  2. Kiểm soát chất lượng bản thân các tổ chức kiểm toán độc lập

  (Nội kiểm )

  II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập tại Việt Nam

  1. Phương hướng

  2. Một số Giải pháp

  Kết luận

  Danh mục tài liệu tham khảo
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...