Chuyên Đề Giải pháp phát triển kinh doanh du lịch lữ hành của Chi nhánh công ty cổ phần thương mại dịch vụ và

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  Trang

  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH CAO SU 3

  1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 3

  1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3

  1.2. Lĩnh vực kinh doanh của Chi nhánh 4

  1.2.1. Tổ chức các chương trình du lịch nội địa và quốc tế 4

  1.2.2. Tổ chức hội chợ, hội nghị, hội thảo 4

  1.2.3. Đại lý bán vé máy bay 5

  1.2.4. Dịch vụ tư vấn làm Visa, hộ chiếu 5

  1.2.5. Cho thuê xe du lịch 5

  1.2.6. Đặt phòng khách sạn trong và ngoài nước 5

  2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh 6

  2.1. Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức 6

  2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 6

  3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh 8

  3.1. Thị trường kinh doanh của Chi nhánh 8

  3.2. Tình hình khách du lịch của công ty 8

  3.3. Doanh thu và lợi nhuận của chi nhánh 9

  3.4. Kết quả hoạt động của chi nhánh 10

  3.5. Đánh giá hoạt động kinh doanh của chi nhánh 11

  3.5.1. Những thuận lợi 11

  3.5.2. Những tồn tại và yếu kém 12

  CHƯƠNG II- THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH DU LỊCH LỮ HÀNH CỦA CHI NHÁNH 16

  1. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển kinh doanh du lịch lữ hành của chi nhánh 16

  1.1. Nhân tố bên trong 16

  1.1.1. Cơ cấu bộ máy quản lý 16

  1.1.2.Cơ sở vật chất kỹ thuật 18

  1.1.3. Nguồn nhân lực 19

  1.1.4. Hoạt động Marketing 21

  1.1.5. Vốn kinh doanh 22

  1.2. Nhân tố bên ngoài 23

  1.2.1. Các chính sách của Nhà nước 23

  1.2.2. Sự hỗ trợ từ phía Tổng công ty và Công ty mẹ 24

  1.2.3. Các sự kiện văn hóa, lễ hội 25

  1.2.4. Các nhân tố, điều kiện tự nhiên 26

  1.2.4. Đối thủ cạnh tranh 26

  1.2.5. Sự phát triển của khoa học công nghệ 27

  2. Thực trạng phát triển kinh doanh du lịch lữ hành của chi nhánh 28

  2.1. Tình hình kinh doanh du lịch lữ hành tại chi nhánh 28

  2.1.1. Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ du lịch 28

  2.1.2. Cơ cấu khách du lịch 29

  2.1.2.1. Lượng khách du lịch cụ thể theo từng thị trường 29

  2.1.2.2. Lượng khách theo từng đoàn và lượng khách lẻ 32

  2.1.2.3. Lượng khách theo phạm vi ngành 36

  2.1.3. Tổ chức các tour du lịch 38

  2.2. Hoạt động phát triển kinh doanh du lịch lữ hành tai chi nhánh 41

  2.2.1. Công tác nghiên cứu thị trường 41

  2.2.2. Công tác xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh của chi nhánh 43

  2.2.3. Các chính sách Marketing của chi nhánh 44

  2.2.3.1. Chính sách sản phẩm 44

  2.2.3.2. Chính sách giá 46

  2.2.3.3. Chính sách phân phối 48

  2.2.3.4. Chính sách xúc tiến bán 49

  3. Đánh giá về hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành của chi nhánh 53

  3.1. Những kết quả đã đạt được 53

  3.2. Những hạn chế còn tồn tại 54

  3.3. Nguyên nhân cơ bản của hạn chế 55

  CHƯƠNG III- GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH DU LỊCH LŨ HÀNH CỦA CHI NHÁNH 56

  1. Quan điểm và mục tiêu phát triển trong kinh doanh du lịch lũ hành của chi nhánh 56

  1.1. Quan điểm phát triển 56

  1.2. Mục tiêu phát triển kinh doanh du lịch lữ hành của chi nhánh 57

  1.2.1. Mục tiêu chung 57

  1.2.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2012 57

  1.2.3. Các chỉ tiêu kinh doanh lũ hành giai đoạn 2008 – 2012 58

  2. Các giải pháp phát triển kinh doanh du lịch lữ hành của chi nhánh 58

  2.1. Hoàn thiện chính sách Marketing mix 58

  2.1.1. Phát triển sản phẩm du lịch lữ hành 58

  2.1.2. Chính sách giá 62

  2.1.3. Chính sách phân phối 63

  2.1.4. Chính sách xúc tiến 64

  2.2. Giải pháp về tổ chức quản lý 66

  2.3. Giải pháp về nguồn nhân lực 67

  2.4. Giải pháp khác 70

  2.4.1. Giải pháp về tài chính 70

  2.4.2. Giải pháp về công nghệ thông tin 70

  2.4.3. Giải pháp về nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng chương trình du lịch của công ty 71

  2.4.4. Giải pháp về liên doanh – liên kết 71

  3. Kiến nghị đối với chi nhánh 72

  KẾT LUẬN 73

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74


  DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH


  Bảng 01: Cơ cấu khách du lịch theo mục đích chuyến đi 8

  Bảng 02: Bảng doanh thu và lợi nhuận 9

  Bảng 03: Báo cáo kết quả kinh doanh giai đoạn 2004 – 2007 10

  Bảng 04: Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 10

  Bảng 05: Cơ cấu lao động trong các bộ phận của chi nhánh hiện nay 19

  Bảng 06: Cơ cấu về trình độ của cán bộ công nhân viên trong chi nhánh 20

  Bảng 07: Nguồn vốn kinh doanh của công ty từ năm 2004 – 2007 22

  Bảng 08 : Cơ cấu khách outbound của Chi nhánh từ năm 2004 – 2007 30

  Bảng 09: Lượng khách inbound của chi nhánh từ năm 2004 – 2007 31

  Bảng 10: Số lượng du khách trong giai đoạn năm 2004 – 2007 32

  Bảng 11: Số khách trung bình của mỗi đoàn giai đoạn 35

  2003 – 2007 35

  Bảng 12: số ngày lưu trú trung bình 1 lượt khách giai đoạn 2003 - 2007 35

  Bảng 13: Số lượt khách phân theo phạm vị ngành giai đoạn 2004 – 2007 36

  Bảng 14: Nội dung của các chương trình tour 39

  Bảng 15: Ngân quỹ cho hoạt động Marketing năm 2005 - 2007 42

  Bảng 16: Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh lũ hành của chi nhánh từ năm 2004 – 2007 51

  Bảng 17: Các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể cho giai đoạn 58

  Hình 01: SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC 6

  Hình 2 : Lượng du khách của chi nhánh giai đoạn 2004 – 2007 (theo đoàn) 33

  Hình 3 : Lượng du khách của chi nhánh giai đoạn 2004 – 2007 33

  Hình 4 : Lượng du khách của chi nhánh giai đoạn 2004 – 2007 34

  Hình 5: Số lượt khách phân theo phạm vị ngành giai đoạn 37

  2004 – 2007 37
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...