Luận Văn Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm trên thị trường miền Bắc ở công ty cổ phần Cao Su Sao Vàng

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC

  Trang

  LỜI NÓI ĐẦU 1

  HỆ THỐNG BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ 3

  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG 5

  1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty cổ phần Cao Su Sao Vàng ( SRC) 5

  2. Bộ máy tổ chức của công ty cổ phần cao su Sao Vàng 7

  2.1. Hội đồng quản trị: 8

  2.2. Ban kiểm soát : 9

  2.3. Cơ cấu các phòng, ban của SRC 9

  2.4. Các xí nghiệp sản xuất 11

  3. Một số thành tựu SRC đạt được trong thời gian qua: 13

  3.1. Thành tựu trong hoạt động sản xuất - kinh doanh 13

  3.2. Những thành tựu trong hoạt động khác 19

  4. Một số đặc điểm kinh tế - kĩ thuật cơ bản ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm trên thị trường miền Bắc của Công ty 19

  4.1. Đặc điểm của sản phẩm săm lốp. 19

  4.2. Đặc điểm thị trường 22

  4.3. Đặc điểm về thiết bị máy móc, cơ sở vật chất 24

  4.4 Đặc điểm về chất lượng đội ngũ nhân viên phòng tiêu thụ bán hàng 27

  4.5. Phương thức bán 27

  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CỦA CTCP CAO SU SAO VÀNG TẠI THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 28

  1. Phân tích tình hình số lượng sản lượng tiêu thụ sản phẩm 28

  2. Phân tích mặt hàng tiêu thụ 32

  3. Phân tích thị trường 33

  4. Phân tích hoạt động nghiên cứu thị trường 35

  5. Phân tích chính sách giá cả của công ty 38

  6.Phân tích hiệu quả tiêu thụ 40

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CỦA CTCP CAO SU SAO VÀNG 43

  1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của doanh nghiệp 43

  1.1. Mục tiêu 43

  1.2. Phương hướng phát triển 43

  2. Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ của CTCP Cao Su Sao Vàng 44

  2.1. Giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm đồng thới xây dựng cho công ty một chính sách sản phẩm hợp lý 44

  2.2.Thành lập phòng Marketing, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường. 45

  2.3 Củng cố hệ thống kênh phân phối 46

  2.4 Tăng cường hoạt đổng củng cố, khuyếch trương thương hiệu. 47

  2.5. Tăng cường hoạt động dịch vụ sau bán hàng 47

  2.6 Đẩy mạnh tiết kiệm chi phí bán hàng 48

  KẾT LUẬN 49

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 50
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...