Tiểu Luận Các giải pháp huy động vốn nước ngoài cho kế hoạch tăng truởng kinh tế thời kì 2001-2005 ở Việt Nam

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  Đề tài: Các giải pháp huy động vốn nước ngoài cho kế hoạch tăng truởng kinh tế thời kì 2001-2005 ở Việt Nam (39 trang)  MỤC LỤC​

  LỜI MỞ ĐẦU

  PHẦN I: SỰ CẦN THIẾT HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CHO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

  I. Tăng trưởng kinh tế và các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế

  1. Tăng trưởng kinh tế với các đại lượng đo lường sự tăng trưởng

  2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế

  II. Vốn đầu tư nước ngoài và sự tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  1. Khái niệm

  1.1. Khái niệm đầu tư

  1.2. Cơ cấu vốn đầu tư

  2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư nước ngoài

  2.1. Đầu tư gián tiếp

  2.2. Đầu tư trực tiếp

  3. Tác động của đầu tư nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  3.1. Những tác động tích cực của đầu tư nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế

  3.2. Một số tác động tiêu cực của đầu tư nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế

  PHẦN II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA

  I. Vốn đầu tư nước ngoài cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1996 - 2000

  1. Kế hoạch tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1996 - 2000 và nhu cầu vốn đầu tư

  2. Thực trạng thực hiện kế hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 1996 - 2000

  3. Tác động của vốn đầu tư nước ngoài đến thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 1996 - 2000

  II. Vốn đầu tư nước ngoài cho tăng trưởng kinh tế năm 2001

  1. Kế hoạch kinh tế năm 2001 và nhu cầu vốn đâu tư

  2. Thực trạng thực hiện kế hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài năm 2001

  3. Tác động của vốn đầu tư nước ngoài đến thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2001

  PHẦN III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀI CHO KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THỜI KỲ 2001 - 2005

  I. Kế hoạch tăng trưởng kinh tế - mục tiêu, phương hướng và nhu cầu huy động vốn nước ngoài thời kỳ 2001 - 2005

  1. Kế hoạch tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2001 - 2005

  2. Phương hướng huy động vốn nước ngoài cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2001 - 2005

  II. Các giải pháp đẩy mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nước ngoài cho kế hoạch tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2001 - 2005

  1. Đối với nguồn vốn đầu tư gián tiếp ODA

  2. Đối với nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI

  KẾT LUẬN
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...