Luận Văn Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của chi nhánh Ngân hàng nông

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  GIỚI THIỆU
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  Việt Nam là một nước nông nghiệp, hơn 80% dân số sống bằng nghề
  nông, vì vậy nông nghiệp luôn giữ một vị trí rất quan trọng trong quá trình phát
  triển của đất nước. Nước ta từ chỗ thiếu lương thực đã trở thành một nước xuất
  khẩu gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới, được vậy phải nói đến sự làm việc
  không ngừng của những hộ sản xuất nông nghiệp.
  Cùng với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế cũng như sự ra đời của hàng loạt
  các chính sách về nông nghiệp đã làm cho đời sống vật chất và tinh thần của
  người dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc rất
  lớn vào thiên nhiên, vốn. Do đó, người sản xuất không phải lúc nào cũng đủ vốn,
  có lúc thừa nhưng cũng có lúc thiếu vốn. Chính sự tác động cộng hưởng của nền
  kinh tế và thiên nhiên đã gây nên cơn thiếu vốn cho người dân. Vì lẽ đó, mối
  quan hệ giữa tín dụng và nông nghiệp không những là yêu cầu khách quan mà
  còn là điều kiện cần thiết để đảm bảo liên tục quá trình sản xuất kinh doanh trong
  nông nghiệp. Sự chuyển hướng của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông
  Thôn (NHNN & PTNT) cho vay trực tiếp đến hộ sản xuất ở nông thôn là phù
  hợp với yêu cầu khách quan của nền kinh tế đáp ứng lòng mong đợi của hàng
  triệu hộ nông dân được vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, khôi phục
  ngành nghề truyền thống, ngành nghề mới đánh thức tiềm năng lao động, đất
  đai, giải quyết việc làm, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn
  Mỹ Tú là một huyện vùng sâu của Tỉnh Sóc Trăng nói riêng, của cả nước
  nói chung. Với nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí thấp,
  thu nhập người dân thấp, cơ sở vật chất kỹ thuật còn kém phát triển, đời sống
  người dân còn gặp nhiều khó khăn là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu. Do đó
  Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn (NHNN & PTNT) Mỹ Tú
  cần phải chú ý tới việc phát triển tín dụng đối với hộ sản xuất. Tín dụng hộ sản
  xuất là hoạt động có thể xem là khá mạnh hơn so với các hoạt động tín dụng
  khác. Tín dụng hộ sản xuất góp phần ổn định và nâng cao sản xuất, đời sống của
  nông dân, giúp người dân trong huyện có đủ khả năng để phát triển ngành nghề
  sản xuất của mình, và tạo cho Ngân hàng nông nghiệp có khả năng mở rộng qui
  mô phát triển. Tuy nhiên hoạt động tín dụng hộ sản xuất của Ngân hàng hiện nay
  gặp một số khó khăn do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế chung của thế giới. Để tín
  dụng hộ sản xuất có thể phát triển vững mạnh giúp nông dân hoạt động tốt trong
  lĩnh vực sản xuất của mình và giúp đất nước vững bước trên đà hội nhập thì việc
  nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất luôn cần phải được quan tâm
  giải quyết.
  Xuất phát từ sự cần thiết của tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp nói
  riêng và đối với nền nông nghiệp của đất nước nói chung mà em đã chọn đề tài
  “Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất của chi
  nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Mỹ Tú – Sóc
  Trăng” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cho mình.


  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Tập trung phân tích, đánh giá tình hình hoạt động tín dụng hộ sản xuất của
  chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Mỹ Tú qua các
  năm từ 2006 – 2008 để thấy rõ thực trạng tình hình tín dụng và biện pháp nâng
  cao hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Phân tích tình hình chung của chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Mỹ Tú
  - Phân tích tình hình hoạt động tín dụng hộ sản xuất của chi nhánh NHNN
  & PTNT Huyện Mỹ Tú qua 3 năm (2006-2008) cụ thể qua tình hình cho vay, thu
  nợ, dư nợ, nợ quá hạn của tín dụng hộ sản xuất.
  - Đánh giá chung về nhu cầu vay vốn hộ sản xuất và khả năng đáp ứng
  của Ngân hàng.
  - Đề suất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản
  xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nông dân có đủ khả năng phát triển sản xuất
  giúp nền nông nghiệp đất nước ngày càng vững mạnh.
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...