Chuyên Đề 1 số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận Ba

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  MỤC LỤC​ Trang​ 258520163" PHẦN MỞ ĐẦU 1
  258520164" CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG 3
  258520165" I.Khái niệm chung về quản lý quy hoạch. 3
  258520166" 1.1. Khái niệm 3
  258520167" 1.2. Nội dung quản lý nhà nước về quản lý quy hoạch đô thị 3
  258520168" 1.2.1. Soạn thảo và ban hành các quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị 3
  258520169" 1.2.2. Lập và xét duyệt quy hoạch xây dựng đô thị 5
  258520170" 1.2.3. Quản lý xây dựng các công trình trong đô thị 6
  258520171" 1.2.3.1 Quá trình tiến hành trong cải tạo và xây dựng công trình đô thị theo quy hoạch. 7
  258520172" 1.2.3.2 Cấp chứng chỉ quy hoạch. 9
  258520173" 1.2.4. Bảo vệ cảnh quan và môi trường sống của đô thị 11
  258520174" 1.2.5. Quản lý và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị 11
  258520175" II.Mục đích và quy trình cấp phép xây dựng. 13
  258520176" 2.1. Muc đích của cấp phép xây dựng. 14
  258520177" 2.2. Đối tượng xin cấp phép xây dựng. 14
  258520178" 2.3. Nội dung giấy phép xây dựng. 15
  258520179" 2.4. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng do chủ đầu tư lập. 16
  258520180" 2.5. Hồ sơ cấp phép xây dựng. 16
  258520181" 2.6. Chủ thể quản lý công tác cấp phép xây dựng. 17
  258520182" 2.7. Quy trình cấp phép xây dựng. 19
  258520183" CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BA ĐÌNH 23
  258520184" I.Thực trạng công tác quản lý quy hoạch. 28
  258520185" II.Thực trạng công tác cấp phép xây dựng. 30
  258520186" 2.1.Những kết quả đạt được. 30
  258520187" III. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng. 42
  258520188" 3.1. Nguyên nhân chủ quan. 42
  258520189" 3.2. Nguyên nhân khách quan. 43
  258520190" CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BA ĐÌNH 44
  258520191" I.Quan điểm, yêu cầu của công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng. 44
  258520192" 1. 1 Quan điểm của công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng. 44
  258520193" 1.2. Yêu cầu của công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng. 45
  258520194" II. Mục tiêu của công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng trong những năm tới 45
  258520195" III. Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận 47
  258520196" 1. Nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng thông qua các biện pháp: 47
  258520197" 2. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng 47
  258520198" 3. Tăng cường công tác quản lý xây dựng Đô thị theo quy hoạch. 48
  258520199" 4. Tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính. 49
  258520200" 5. Tăng cường vấn đề phân cấp quản lý và nâng cao năng lực cho UBND Quận, phường quyết định các vấn đề cụ thể quản lý quy hoạch trên địa bàn phù hợp với quy hoạch tổng thể và quy hoạch chung do Thành phố phê duyệt 50
  258520201" 6. Đẩy mạnh đổi mới công tác quy hoạch xây dựng, nâng cao tính khả thi của quy hoạch, tổ chức công bố quy hoạch và cắm mốc giới đối với các khu vực, tuyến đường theo các dự án đã được phê duyệt . 50
  258520202" 7. Đẩy mạnh công tác tuyền truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân. 50
  258520203" IV. Một số kiến nghị 52
  258520204" KẾT LUẬN 55
  258520205" TÀI LIỆU THAM KHẢO258520205" 56
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...