Chuyên Đề 1 số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tại Công ty

Thảo luận trong 'Quản Trị Kinh Doanh' bắt đầu bởi Thúy Viết Bài, 5/12/13.

 1. Thúy Viết Bài

  Thành viên vàng

  Bài viết:
  198,891
  Được thích:
  165
  Điểm thành tích:
  0
  Xu:
  0Xu
  mục lục
  Chương I : Lý luận về quản lý nguồn nhân lực và hệ thống ISO 1
  INguộn nhân lực 1
  1. Khái niệm nguồn nhân lực. 1
  2. Đặc điểm của nguồn nhân lực 2
  21. Số lượng nguồn nhân lực 2
  22. Chất lượng nguồn nhân lực 2
  24. Cơ cấu nguồn nhân lực .
  II. Quản lý nguồn nhân lực 8
  1Khại niệm quản lý nguồn nhân lực 8
  2Nôi. dung của quản lý nguồn nhân lực 9
  21. Lập chiến lược nguồn nhân lực 9
  22. Công tác định biên 11
  22.1. Tuyển mộ nhân lực 11
  22.2. Tuyển chọn nhân lực 13
  22.3. Làm hoà nhập người lao động 14
  22.4. Lưu chuyển nhân lực 14
  23. Phát triển nguồn nhân lực 15
  23.1. Đánh giá sự thực hiện 15
  23.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 17
  24. Trả công cho người lao động 18
  IILỵ luận chung về hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2000 19
  1Tộng quan về ISO 19
  Chương II: Thực trạng việc sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000 để hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực 30
  IGiợi thiệu chung về công ty 30
  1Lich. sử hình thành và phát triển của công ty CP bê tông 30
  2Cợ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn 32
  21 Hội đồng quản trị 33
  22 Ban Giám đốc 34
  23 Phòng tổ chuc-hắnh chính 35
  24 Phòng kỹ thuat-thị^. trường 36
  24.1 Chức năng làm kế hoạch 36
  24.2 Chức năng Kỹ thuật 36
  24.3 Chức năng thị trường 37
  25 Phòng kế toán vật tư 38
  26 Phân xưởng sản xuất 39
  3. Kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty 40
  4. Phân tích một số sản phẩm chủ yếu của Công ty CP bê tông 41
  41 Quy trình sản xuất cột điện và ống cống bê tông 41
  42 Qui trình sản xuất kết cấu thép phục vụ công tác sản xuất cột điện 44
  5. Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty 45
  51 Phân tích hoạt động bán ra của Công ty 45
  52 Hoạt động Marketing 47
  IIMôt. số thành tựu đạt được trong quá trình sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào quản lý nguồn nhân lực tại Công ty CP bê tông. 47
  1Nguộn nhân lực của công ty. 47
  2. Vấn đề quản lý nguồn nhân lực của Công ty 52
  21. Công tác lập chiến lược nguồn nhân lực 52
  22. Công tác định biên 53
  23. Quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 56
  23.1. Công tác đánh giá thực hiện công việc 56
  23.2. Công tác đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực 58
  24. Công tác trả công cho người lao động 61
  24.1. Công tác tiền lương 61
  24.2. Công tác đãi ngộ 65
  Chương III:Một số giải pháp quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty CP bê tông. 69
  1. Cam kết của lãnh đạo công ty trong việc duy trì, cải tiến, hoàn thiện quản lý nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn ISO. 69
  2Tặng cường công tác lập kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực trong Công ty. 69
  3Cộng tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 71
  31. Đào tạo cán bộ quản lý 71
  32. Đào tạo cán bộ kỹ thuật 73
  Tài liệu tham khảo 77
  Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số 01699421922
   

  Các file đính kèm:

Đang tải...